Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Geert Wilders PVV, veel bier, leut en kopstoten

“Hij heeft tegen mij gezegd dat hij het niet heeft gedaan”, zei Wilders donderdag.

“Ik moet een collega op zijn woord geloven, in elk geval totdat het tegendeel is bewezen.” De PVV-leider sprak van een ‘heel onverkwikkelijke zaak’.

Vorige week werd bekend dat PVV’er Marcial Hernandez een nacht in de cel moest doorbrengen.

De oud-militair Hernandez had ruzie met een medewerker van een ministerie op Het Plein in Den Haag. De PVV-er zou hem daarbij een kopstoot hebben gegeven.

En ook Marcial Hernandez beroept zich op zijn Zwijgrecht.  Enfin, check het vogelaartje.

Het is altijd wel wat met die PVVérs !!!

Zie ook:

De losse handjes van Hero Brinkman PVV

2e kamerverkiezingen 2011 – nieuwe partij PvdAA (PVV Hero Brinkman)

Wilders achter ‘kopstoot-Kamerlid’

AD 07.10.2010 DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders staat vooralsnog achter zijn Kamerlid Marcial Hernandez, die vorige week een nacht in de cel doorbracht omdat hij iemand een kopstoot zou hebben gegeven.

Wilders: PVV-Kamerlid gaf helemaal geen kopstoot

Elsevier 07.10.2010 PVV-leider Geert Wilders staat achter Marcial Hernandez, het Kamerlid dat vorige week een nacht in de cel heeft doorgebracht omdat hij iemand een kopstoot zou hebben gegeven…

Zie ook:

Wilders gelooft ontkenning kopstoot

Parool 07.10.2010 DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders gelooft dat zijn fractiegenoot Marcial Hernandez vorige week geen kopstoot heeft gegeven aan een man uit Den Haag. Hernandez bracht een nacht in een politiecel door na een incident op het Plein in Den Haag.

Wilders achter ‘kopstoot-Kamerlid’ 

Trouw 07.10.2010  PVV-leider Geert Wilders staat vooralsnog achter zijn Kamerlid Marcial Hernandez, die vorige week een nacht in de cel doorbracht omdat hij iemand een kopstoot zou hebben gegeven.  

Wilders gelooft Hernandez

Telegraaf 07.10.2010 PVV-leider Geert Wilders gelooft dat zijn fractiegenoot Marcial Hernandez vorige week geen kopstoot heeft gegeven aan een man uit Den Haag. 

Wilders gelooft ontkenning kopstoot

Telegraaf 07.10.2010 PVV-leider Geert Wilders gelooft dat zijn fractiegenoot Marcial Hernandez vorige week geen kopstoot heeft gegeven aan een man uit Den Haag. Hernandez bracht een nacht in een politiecel door na een incident op het Plein in Den Haag. 

Wilders achter ‘kopstoot-Kamerlid’

07.10.2010 PVV-leider Geert Wilders staat vooralsnog achter zijn Kamerlid Marcial Hernandez, die vorige week een nacht in de cel doorbracht omdat hij iemand een kopstoot zou hebben gegeven.

Zie ook:

‘Kopstoot PVV’er na politieke discussie’
PVV’er in cel om kopstoot

oktober 7, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , ,

6 reacties

 1. […] was even stilletjes in de fractiekamer van de PVV. Echter wederom komt een van de drankorgels met de losse handjes uit de kast. Het is altijd wel wat met die PVVérs […]

  Pingback door Hero Brinkman van de PVV slaat weer door « Debat in de Digitale Hofstad | november 4, 2010

 2. […] wederom komt een van de losse handjes uit de kast. Het is altijd weer  wat met die PVVérs […]

  Pingback door PVV versus De partij van de Vrijheid van geweld « Debat in de Digitale Hofstad | november 11, 2010

 3. De Roon (PVV) zei in Den Haag na de gemeenteraadsverkiezingen: we zullen ze allemaal gek maken!
  In de PVV-fractie is dat nu al gelukt.

  Reactie door jann | november 19, 2010

 4. […] Geert Wilders PVV, veel bier, leut en kopstoten […]

  Pingback door Marcial Hernandez PVV – Was het een klap of een Kopstoot ? « Debat in de Digitale Hofstad | november 21, 2010

 5. Geert Wilders in drieënwintig leugens

  Onlangs hield parlementariër G. Wilders een speech in Jeruzalem voor een gehoor van islam-vreters. Een aantal quotes becommentarieerd. Oftewel: de koning van de cognitieve dissonantie in zijn eigen woorden. De lezing van W. was in het Engels.

  Israel: the only country in the region with a functioning parliament, a rule of law and free elections.

  Onjuist, Libanon beschikt over hetzelfde. Dat zou overigens ook voor de Palestijnse Gebieden hebben kunnen gelden ware het niet dat Fatah met Israëlische en Amerikaanse steun een staatsgreep pleegde op de Westelijke Jordaanoever en de democratisch gekozen Hamas er uit de zetel van de macht verdreef – na verkiezingen die de Palestijnen van “het westen” moesten houden. Daar komt nog bij dat Israël geen democratie is in de zin dat alle burgers voor de wet gelijk zijn – Palestijnen die beschikken over een Israëlisch paspoort zijn onderworpen aan discriminerende bepalingen, en niet-joden kunnen bijv. niet voor de wet trouwen in Israël. Onlangs werd een Arabische politieke partij van de Israëlische kieslijst geschrapt.

  The only country in the region that shares the values of our Western societies, in fact is one of the foundations of our Judeo-Christian identity.

  Een vaag beroep op niet-gedefinieerde concepten, voorbijgaand aan het feit dat noch het christendom, noch het jodendom afhankelijk zijn van enige geografische locatie.

  … the values of ancient Israel have become the values of the West.

  Vandaar dat er tientallen passages voorkomen in de Hebreeuwse Bijbel die, onverklaard en zonder context, bij de meeste mensen in “het westen” een diep afgrijzen zouden oproepen.

  Israel is under siege, like the Jewish community in the Land of Israel is under siege for over a century now.

  Joden, christenen en moslims leefden behoorlijk, zo niet zeer vreedzaam in wat nu Israël is totdat de zionisten de vrede dramatisch kwamen verstoren. Vandaar onder andere, dat zionistische terroristen het nodig vonden de joodse Nederlander Jacob Israël de Haan, een zionist die zich was begonnen in te zetten voor een vreedzame coëxistentie met de Arabische bevolking, te vermoorden.

  This tiny country is situated on the fault line of jihad, just like Kashmir, Kosovo, the Philippines, Southern Thailand, Darfur in Sudan, Lebanon, and Aceh in Indonesia. Israel is simply in the way of the Islamic advance. Just like West-Berlin was during the Cold War.

  In Kasjmir doen “moslims” en “hindoes” niet voor elkaar onder in gewelddadigheid, en dat heeft net als het conflict in Noord-Ierland niets te maken met religie (net zomin als Libanon overigens). De UCK in Kosovo is een extreem-rechtse, door de VS gesteunde separatistische beweging die de NAVO hielp in haar strijd tegen Servië, en ook dat heeft met “de jihad” niets te maken. Ook in de overige issues mag W. zich eerst verdiepen alvorens zijn onzin de wereld in te slingeren. Zijn vergelijking met “West-Berlijn” snijdt overigens ook geen hout, want het oosten van Duitsland werd door het Rode Leger veroverd na de Nazi-agressie, niet op eigen initiatief. Aan het oostfront vond minstens driekwart van deze gruwelijke oorlog plaats.

  Israel is simply receiving the blows that are meant for all of us. If there would have been no Israel, Islamic imperialism would have found other places to release its energy and its desire for conquest.

  Het geweld in Israël heeft uitsluitend politieke, territoriale wortels. Eind jaren 1940 werden honderdduizenden Palestijnen door het zionistische leger etnisch gezuiverd; in 1967 werden de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook veroverd, een schending van het internationaal (oorlogs)recht. De Palestijnen hebben zich hiertegen verzet, waartoe ze overigens het recht hebben, geredeneerd vanuit het internationaal recht (Israël is lid van de VN). De vorm waarin dit verzet werd gegoten is pas sinds twee decennia deels “islamitisch”; en dat nog wel nadat de groei van Hamas door Israël werd gestimuleerd (in een verdeel-en-heers-kader, vanuit de gedachte de PLO te ondermijnen).

  Therefore, the war against Israel is not a war against Israel. It is a war against the West. It is jihad. Thanks to Israeli parents who see their children go off to join the army and lie awake at night, parents in Europe and America can sleep well and have pleasant dreams, unaware of the dangers looming.

  Het is een raadsel hoe Israëlische militairen de “veiligheid” in Europa en de Verenigde Staten kunnen bevorderen, als ze de veiligheid in Israël zelf niet eens kunnen bevorderen. Dat kan namelijk alleen door het opheffen van de illegale bezetting en belegering.

  The financial costs of mass immigration in the Netherlands exceeds 100 billion euro’s.

  Naast het feit dat W. het getal uit zijn duim zuigt, is Turkse en Marokkaanse arbeid naar Nederland gehaald om zuiver economische redenen, onder andere door de partij waarvan W. twee decennia lang lid was, de VVD (op initiatief van werkgeversorganisaties). Je kunt net zo goed stellen dat de immigratie van goedkope arbeid de Nederlandse economie vele honderden miljarden heeft opgeleverd (los van het feit dat dit economisch gezien een zinloze stelling is).

  …every Islamic neighbourhood, every Islamic shop, every mosque, every Islamic school, every burqa, every veil is regarded by many Muslims as building blocks towards a larger goal, towards domination.

  Hoe weet Wilders dit als hij nooit met moslims spreekt?

  How are the Jewish communities of Europe to survive with a growing presence of an ideology that is so blatantly anti-Semitic?

  Het “antisemitisme” is een Europese uitvinding, en wel een uitvinding van het Europese christelijke establishment. Moslims hebben van oudsher geen last van “antisemitisme”, even los van de import van Europees christelijk en seculier antisemitisme. Joden kennen in de Koran de volledige erkenning van een gerespecteerde religieuze groep. Dit staat in scherp contrast met de christelijke traditie en praktijk. Onderzoek in Frankrijk wees uit dat geïmmigreerde moslims niet “antisemitischer” zijn dan “autochtone” Fransen, ondanks hun grotere identificatie met het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting.

  How are we to remain a centre of cultural and scientific excellence if Islam opposes art, and academic exploration?

  Hoewel wat tegenwoordig aan “kunst” en “wetenschap” uit de islamitische wereld komt niet al te verpletterend is, is het idee dat “de islam” zich zou verzetten tegen “kunst” en “wetenschap” volkomen onzinnig. Zelfs de grootste islam-haters moeten toch toegeven dat de kunstschatten en de wetenschappelijke bijdrage van de islamitische wereld aan bijv. het Europese humanisme aanzienlijk zijn. Conservatisme en in zichzelf gekeerd zijn, zijn daarnaast ook geen exclusief islamitische karaktertrekken (getuige bijv. het alom betreurde Nederlandse provincialisme in de achttiende eeuw, toen veel burgers in Nederland in diepe armoede vervielen).

  How are we to remain an open and tolerant society if we are faced with part of the Muslim community favouring self-segregation and showing no desire for assimilation?

  Het verlangen van een bepaalde gemeenschap zijn zaakjes zelf te regelen, of weigeren te “assimileren” is een van de kenmerkende eigenschappen van de joodse gemeenschappen van Europa, die in de christelijke beschaving uiteindelijk zo werden gemarginaliseerd dat het zionisme ontstond. Daarnaast zijn er joodse gemeenschappen van honderdduizenden mensen die Wilders ongetwijfeld zal liefhebben als geen ander, die weigeren te “assimileren” in taal, kleding, eetgewoonten, religie en andere gewoonten. Dit noemt men wel vrijheid, misschien heeft W. niet zoveel met dat verschijnsel. Het is dan ook opvallend dat W. strijdt tegen de tolerantie maar doet alsof hij de “tolerante” samenleving wil beschermen. Dit soort cognitieve dissonantie is in lijn met een ander idee dat leeft onder ultra-rechts (en niet alleen daar), nl. dat de Verenigde Staten onderdrukte volkeren zou kunnen “bevrijden” door ze te bombarderen.

  How can we look to the future with confidence, when a large part of the population turns to a seventh century desert for answers?

  De door W. bewonderde presidenten Reagan en Bush Jr. keken voor een deel van hun achterban naar christelijke gemeenschappen die zich (zeer trots) exclusief beroepen op “Gods woord”, waaronder nieuwtestamentische eschatologische teksten van bijna tweeduizend jaar geleden.

  We are not from Saudi-Arabia. We are not from Iran. We come from Rome, Athens and Jerusalem. That makes our civilization special, and certainly worth preserving.

  Nog in de twintigste eeuw werden joden die geen vlieg kwaad hadden gedaan gedeporteerd uit Rome en Athene – Rome waar de Italiaanse fascisti gehoor gaven aan de eis van de Nazi’s om joden naar de dodenkampen te sturen; Athene waar vooral de (door Wilders zo gehate) communisten zich verzetten tegen de Italiaanse en later Duitse invasie. In Iran wonen nog steeds joden, als beschermde minderheid, en Iran kende nog zeer recent o.a. een joods parlementslid. In de Hebreeuwse bijbel wordt de Perzische koning Cyrus overigens bezongen als bevrijder van Jeruzalem. Saoedi-Arabië is een vazalstaat van de Verenigde Staten, en meerdere westerse landen assisteren de huidige Saoedische autocraten erbij aan de macht te blijven.

  Academia, the arts, the media, trade unions, the churches, the business world, the entire political establishment have all converted to the suicidal theory of multiculturalism and cultural relativism.

  Grote woorden van onze hogepriester, maar weinig substantie. De grootste “cultuurrelativist” is hier Geert Wilders zelf, die wat hij verafschuwt aan “de islam”, omarmt als hij het ontwaart in de Verenigde Staten, Israël en/of “het westen.”

  … the Koran stands at the heart of what some people call terrorism but is in reality jihad.

  Het algemeen aanvaarde principe in de islam is dat de “kleine jihad” de fysieke zelfverdediging is, en de “grote jihad” is de strijd tegen het kwaad in jezelf.

  … the problems of Islam are at the core of Islam, and do not belong to its fringes.

  Het is jammer voor W. dat de overgrote meerderheid van de moslims zelf precies de omgekeerde mening zijn toegedaan. Hij zegt dit echter met het propagandistische doel zijn toehoorders ervan te overtuigen dat er geen compromissen mogelijk zijn, en dat als zodanig, als het erop aankomt, gewelddadige confrontaties met “de islam” noodzakelijk zijn. Die dienen dan weer de belangen voor wie Wilders werkt.

  … they [Mumbai terrorists] have an ideology that tells them to kill Jews, to kill unbelievers, and to advance Islam until there is world domination.

  Dat weet W. niet, aangezien de daders daarvan nooit berecht zijn en hun motieven nooit zijn onderzocht. Daarbij zijn “joden” in “de islam” geen “ongelovigen”.

  Islam, after all divides the world in a dar-al-Harb, and dar-al-Islam. Islam is a totalitarian ideology full of hate, violence and submission.

  Om politieke redenen noemt W. “de islam” geen “godsdienst” maar een “ideologie.” Totalitarisme verwijst naar de volledige greep van de Staat op alle individuen van de bevolking. Dit heeft met religie niets te maken. Ideologisch gezien verschilt de islam nauwelijks van het jodendom, als het gaat om de gedetailleerde regulering van het privéleven. Het jodendom zou in dat opzicht zelfs veel “totalitairder” zijn, ware het niet dat het een misplaatste term is. Haat en geweld wordt in de islam afgewezen als zwakte. Onderwerping verwijst slechts naar de onderwerping van het individu aan de wil van (de rechtvaardige en barmhartige) God, en dat idee heeft de islam met het jodendom en andere religies gemeen.

  It was treason to our Western principles, it was treason to freedom of speech, it was treason to liberty itself. My own government was not defending me, but became my worst enemy in the process.

  Wilders lijdt ook nog eens aan dramatische zelfoverschatting. Los van het feit dat de reactie van de Nederlandse regering stompzinnig was, en dat niemand in zijn vrijheid van meningsuiting beperkt zou hoeven worden, heeft Wilders als parlementariër met vrijwel onbeperkte toegang tot de media meer vrijheid van meningsuiting dan de grote meerderheid van de rest van de bevolking – die wel wat kan roepen, maar toch niet wordt gehoord.

  According to a recent study by Human Rights Watch, torture is a routine and widespread practice in Jordan.

  Dezelfde en andere mensenrechtenorganisaties, waaronder Israëlische, doen deze mededeling over de staat Israël en haar bezettingsmacht. Israël martelt Palestijnen op grote schaal.

  Jordan’s attempt to prosecute me is an infringement on the sovereignty of my country, the Netherlands.

  Dat op zichzelf is volkomen waanzin. Staten overal ter wereld vervolgen burgers van andere staten die hun wetten (op hun grondgebied) hebben overtreden. Jordanië heeft geen plannen om een invasiemacht naar Nederland te sturen om parlementariër W. te ontvoeren. De Verenigde Staten overigens hebben plannen gemaakt om indien nodig een invasie te organiseren in Den Haag, om er Amerikaanse oorlogsmisdadigers te “redden” van vervolging door het internationale gerechtshof. Dit zet W. niet aan tot vergelijkbare verontwaardiging.

  We need a new way of thinking, a new paradigm, to defend our liberties. Just reiterating our devotion to tolerance and democracy is not good enough, as we are Facing Jihad. We need a new set of goals and ideas. We need new leaders. And we should always remember where we come from. We all come from Jerusalem.

  De schokkende waarheid is dat Wilders uit Limburg komt.

  Reactie door Edje | november 23, 2010

 6. […] en: Geert Wilders PVV, veel bier, leut en kopstoten […]

  Pingback door Hero Brinkman PVV – Een zuipschuit maar zeker geen drankorgel « Debat in de Digitale Hofstad | maart 31, 2011


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: