Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Niet alleen België verwilderd door het Populisme

Terwijl in België de onderhandelingen vastliepen, trok Geert Wilders in Nederland alvast de stekker  eruit.

Volgens de Oostenrijkse krant Krone en andere Buitenlandse media is het een politieke ‘Chaos in het westen’ en zo ook in Nederland.  

In België en Nederland hebben traditionele partijen populistische protestpartijen laten opbloeien en zich er zelfs mee ingelaten. Le Monde noemde de Vlaamse christendemocraten die destijds onder leiding van Yves Leterme „de boodschap van de radicale Vlaamse separatisten legitimeerden, maar nu door hen worden verslonden”.

„De christendemocraten en liberalen hebben in Nederland gepoogd een pact met de duivel te sluiten, dat wil zeggen met extreem rechts van de islamofobe raddraaier Geert Wilders PVV”. Maar die heeft volgens Le Monde vrijdag „het kaartenhuis zelf al weer omver geblazen”.

De crisis van het CDA is de crisis van de Nederlandse politiek zoals we die hebben gekend. Geert Wilders en zijn eenmanspartij zijn niet de oorzaak maar de katalysator van die crisis. Net als Pim Fortuyn hoeft hij maar te wijzen en een deel van het oude bestel kraakt  en  dampt.

De tijd van vernevelingstrucs is voorbij. Veel kiezers zijn deze spelletjes beu en geven hun vertrouwen impulsief aan diegene die zegt hun noden te lenigen, maar vooral degeen die de indruk wekt helderheid te bieden over zijn politieke winkelgedrag.

„De beide Europese democratieën ondergaan een ongekende crisis”, stelde de krant Le Monde vast.

En ook Duitsland kent een soortgelijk probleem met de ‘Protestpartij’ En figuren zoals Thilo Sarrazin met zijn boek getiteld  “Duitsland schaft zichzelf af”. Hierin bespreekt hij het onderwerp integratie in Duitsland. Thilo heeft onder meer gezegd dat Turken in Berlijn geen andere economische functie hebben dan het verkopen van groente en fruit en dat alle Joden en Basken een specifiek gen delen.

Hoe verhouden de ideaaltypes van Pedagoog en demagoog zich tot de wens van de burger dat er naar hem geluisterd wordt? Is in een moderne democratie met zelfbewuste burgers nog wel plaats voor pedagogie?

Of is daar juist grote behoefte aan (zie bijvoorbeeld de verschillende oproepen om leiding) maar weet niemand meer de juiste toon te vinden?

Lees een kort stukje geschreven in de Huffington Post. Mogelijk allemaal wat kort door de bocht, maar het roept wel vragen op die ook voor de Nederlandse politiek interessant zijn. « Europa sterft een langzame dood

Video –  Buitenhof 19 september 2010: Herman Wijffels & transatlantsich populisme

Zie ook: CDA versus het Populisme

Zie: Kabinet Grillo in Nederland in 2013 ?

Zie: Bas van der Vlies SGP – Populisme in Nederland een bedreiging

‘Populistische partijen vormen een correctie op het gedrag van de elite’

VK 22.03.2013 Dat het volk homogeen is lijkt mij onzin, dat het volk goed is lijkt me nog grotere onzin, maar dat de bestuurlijke elite de afgelopen twintig jaar vooral aan zijn eigen portemonnee gedacht heeft is een realistische gedachte, schrijft columnist Meindert Fennema.

Wouter Bos is in zijn column (21 maart) van mening dat niet alleen SP, PVV en 50Plus populistische partijen zijn, maar dat ook het CDA dat dreigt te worden.

Op basis van nauwkeurig onderzoek komt Rooduijn tot de conclusie dat dat niet het geval is. Rooduijn gebruikt, terecht, een minimalistische definitie van populisme. Partijen zijn populistische naarmate zijn in hun ideologie het volk en centrale plaats toekennen (1) en zij ervan uit gaan dat het volk homogeen is (2). Populistische partijen stellen het volk dat goed is tegenover een politieke elite die slecht is en corrupt (3) en zij constateren dat de uitbuiting van het volk door de politieke elite het land in een ernstige politieke, economische en culturele crisis heeft gestort (4).

Dat het volk homogeen is lijkt mij onzin, dat het volk goed is lijkt me nog grotere onzin, maar dat de bestuurlijke elite de afgelopen 20 jaar vooral aan zijn eigen portemonnee gedacht heeft is een realistische gedachte. Ook in die zin vormen de populistische partijen een correctie  op het gedrag van de elite. Geen wonder dat in Nederland, waar populistische partijen electoraal heel sterk zijn, toch niet meer dan 22 procent van de bevolking ontevreden is met het functioneren van de democratie. http://matthijsrooduijn.nl/

Wouter Bos: ‘Strategie CDA heeft hoog populistisch gehalte’

VK 21.03.2013 Het gaat niet goed bij het CDA, schrijft Wouter Bos in zijn column. ‘Je zou denken dat er in het CDA nagedacht wordt over de vraag of de gekozen oppositiestrategie de juiste is. Deze strategie kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte.’

Wouter Bos: CDA vaart populistische koers

Trouw 21.03.2013  Oud-PvdA-leider en -informateur Wouter Bos vindt dat het CDA een populistische koers vaart. De oppositiestrategie van de christendemocraten ‘kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte’, schrijft hij donderdag in zijn column in de Volkskrant.

Bos: CDA populistisch

Telegraaf 21.03.2013 Oud-PvdA-leider en -informateur Wouter Bos vindt dat het CDA een populistische koers vaart. De oppositiestrategie van de christendemocraten „kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte”, schrijft hij donderdag in zijn column in de Volkskrant.

‘CDA vaart populistische koers’

NU 21.03.2013 Oud-PvdA-leider en -informateur Wouter Bos vindt dat het CDA een populistische koers vaart. De oppositiestrategie van de christendemocraten ”kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte’’, schrijft hij donderdag in zijn column in de Volkskrant. Het CDA stelt zich volgens Bos ”nadrukkelijk oppositioneel en niet-bestuurlijk’’ op. Ook wijst de partij vrijwel alle grote hervormingen, zoals van de woningmarkt, af.

Wouter Bos baalt van populistische koers bij CDA

Elsevier 21.03.2013 Wouter Bos, oud-PvdA-leider en informateur van dit kabinet, vindt dat het gemarginaliseerde CDA een ‘ongepaste populistische koers’ is gaan varen. Met die ‘niet-bestuurlijke’ houding is het CDA niet bepaald een interessante steunpartij voor dit kabinet. Dat schrijft Bos donderdag in zijn column in de Volkskrant.

Schnabel: Meer populisme

Trouw 02.03.2013 Door de kabinetsplannen met de werkloosheidsuitkeringen dreigt een groep burgers zich van de politiek af te keren. Dat levert voer voor emotie-politiek, zoals Henk Krol die bedrijft. Dat zegt vertrekkend directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Lees in de digitale editie het volledige gesprek met Paul Schnabel: ‘ik republikein? Zeker niet’

Zie ook: Paul Schnabel: ik republikein? Zeker niet’

Als politici in deze crisis falen ligt populisme op de loer

Trouw 27.10.2012  Sinds eind jaren zestig heeft de politiek aan de leiband gelopen van haar burgers. Nu moet ze hervormen zonder de kiezer van zich te vervreemden. Vormt de crisis de opmaat naar een nieuwe bloeiperiode of markeert zij het einde van het democratische kapitalistische model?

Het linkse populisme van de fantasten van de SP

Elsevier 04.06.2012 De Socialistische Partij (SP) doet het goed in de peilingen. De kameraden ruiken de macht. De macht kust en omhelst de SP. Het is virtueel, maar een virtuele omhelzing is ook erg opwindend voor iedereen die naar macht streeft. Ook Harry heeft al een glimp kunnen opvangen van de schitterende verschijning van de macht.

‘Power to the people!’ Populisme ontleed

Trouw 03.06.2012 Populisme is in Latijns Amerika een stijlfiguur van links, terwijl sociale bewegingen als Occupy en Anonymous een populisme zonder leiderschap promoten. De vraag is niet of populisme goed of slecht is, maar waar, hoe en waarom het zich ontwikkelt.

 

Linkse en rechtse populisten staan in de rij om u en mij met simplistische retoriek een eurofielenvrij uitgavenparadijs achter veilige, dichte grenzen aan te praten.

Linkse en rechtse populisten vinden nieuwe zondebokken

Trouw 02.06.2012  Het eerste decennium van deze eeuw waren de jaren van strijd tegen moslims en terrorisme. Die zijn nu naadloos ingeruild voor eurofielen en bezuinigers. Maar in beide gevallen gaat het om onzalige discussies over zondebokken die het zicht aan de werkelijk belangrijke zaken onttrekken.

Populisten veroorzaken stagnatie, dat kun je de kiezer best uitleggen

Trouw 20.05.2012 Het liefst had Rob de Wijk een boek geschreven waarin de naam Geert Wilders niet voorkomt. Maar dat bleek onhaalbaar. ‘5 over 12’ gaat namelijk deels over de invloed van het populisme, in Nederland en daarbuiten, en de PVV-leider is nu eenmaal een Überpopulist. Hij kon dus niet ontbreken.

Wat heet: het eerste hoofdstuk richt zich vrijwel uitsluitend op de opzienbarende verandering die zich in Nederland de afgelopen jaren heeft voltrokken: van een welvarend, tolerant en zelfbenoemd gidsland, tot een in zichzelf gekeerde natie die bondgenoten schoffeert en die ten prooi is gevallen aan populisme en xenofobie, schrijft De Wijk.

Van het populisme zijn we nog niet af

Trouw 05.05.2012 Sinds de opkomst van Pim Fortuyn, tien jaar geleden, lijkt Nederland in de greep van het populisme. Toch is het effect op de politiek beperkt.

Zondag 6 mei is het precies tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. In debatten over de erfenis van Fortuyn wordt vaak geconcludeerd dat Nederland sinds 2002 vrijwel onafgebroken in de ban is van het populisme is geweest en dat er daarom sprake is van zoiets als een ‘populistische tijdgeest’. Maar is dat eigenlijk wel zo?

‘Het populisme gaat Nederland redden’

VK 04.05.2012  Pas als de Haagse politiek meer blijk geeft van realisme en inziet dat ‘maakbaarheid’ vooral een ideaal is van de elite, zal oppervlakkig populisme verdwijnen, vindt René van Leeuwen.

Wat heeft het populisme dit land, tien jaar na de opkomst van Fortuyn, daadwerkelijk opgeleverd? Geruzie, gesteggel, vallende kabinetten, aftredende politici, polarisatie en onnodige angst. Het zijn zomaar wat dingen die in me opkomen. En dat allemaal omdat we toestonden ons tien jaar lang te laten gijzelen door de brutaalste leerlingen van de klas. Heeft het Nederland ook constructieve oplossingen gebracht? Ik kan ze niet bedenken, u wel?

Niet langer laten gijzelen door populisten

Trouw 27.04.2012 Blij en opgelucht was ik in eerste instantie. Waar ik anderhalf jaar op hoopte gebeurde zaterdag immers: het eerste kabinet Rutte kwam ten val. Hoe decadent ook, het gaf me aanleiding om voor het feestje dat ik ’s avonds zou bezoeken toch even een flesje prosecco te kopen. Het was immers het vieren waard.

Wilders’ opmerking dat hij de bezuinigingen niet voor zijn rekening kan nemen omdat hij zich geen dictaat door Brussel laat opleggen, bevestigt het beeld van een leugenachtige populist die de Nederlandse reputatie ten eigen bate op het spel zet en van Nederland het Griekenland aan de Noordzee maakt.

Wilders legt rekening bij Henk, bij Ingrid en bij de AOW’ers

Trouw 27.04.2012  Eind juni vorig jaar schreef de Britse Financial Times dat Nederland zonder twijfel het meest dwarse land geworden is in de Brusselse strijd over de toekomst van Europa. Na de chaotische ondergang van de gedoogcoalitie was het in de Financial Times weer raak. De krant meende dat als Nederland, dat de afgelopen tijd zo heeft gehamerd op begrotingsdiscipline, er zelf een loopje mee neemt, de bodem wegvalt onder alle Europese begrotingsafspraken die bedoeld zijn om een nieuw Griekenland te voorkomen.

 
De kiezer heeft altijd gelijk, luidt het adagium. Prima, wie anders zou je zeggen? Maar wat gebeurt er als veel kiezers in permanente staat van boosheid en onredelijkheid verkeren? Dan gaan partijen hun retoriek op deze groep afstemmen (zie de PVV en SP). Om te voorkomen dat het electorale effect afneemt, moeten ze steeds radicalere standpunten formuleren. Andere partijen gaan daarin mee om zich te handhaven (zie VVD, CDA en PvdA). Zo kan de onredelijkste partij de overige gijzelen.

Stem bij de volgende verkiezingen eens tegen!

Trouw 27.04.2012  Ons politiek systeem gaat ten onder aan versplintering en eindeloze compromissen. Hoog tijd voor een grote schoonmaak. Leve de democratie, straks …

Zaterdag 21.04.2012  is gebleken dat het niet mogelijk is dat de belangen van populistische partijen samengaan met het nemen van aanzienlijke verantwoordelijkheid voor een hoger belang.

Afgezet tegen de Paarse jaren zal menigeen de laatste tien jaar een verademing hebben gevonden. Politiek kwam binnen in het hart van de burger, en menig Kamerdebat heeft een boeiend gesprek bij de koffieautomaat opgeleverd. Maar nu loopt de ‘politiek van de opgestoken middelvinger’ op zijn laatste benen. Applaus maakt plaats voor irritatie en bewondering wordt ingeruild voor teleurstelling.

Einde  van de politieke middelvinger is nabij

Trouw 25.04.2012 Het einde van de ‘politiek van de opgestoken middelvinger’ is in zicht. De breuk tussen Wilders en het kabinet tekent een keerpunt in de moderne politiek. In Den Haag breekt een periode aan waarin niet het probleem, maar de oplossing centraal komt te staan.

‘Populisme rukt op in rechtszaal’

Trouw 10.04.2012 De publieke opinie wordt steeds machtiger in de rechtszaal en dat leidt tot een sfeer van wantrouwen, wraak en vergelding. Het populisme rukt er op. De ruimte voor verzoening wordt steeds kleiner, zo vreest een aantal prominente Nederlandse rechtsgeleerden.

Wouter Veraart, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit, kwalificeert in het jongste nummer van het Advocatenblad de tendens om steeds meer kinderen via de het volwassenstrafrecht te berechten als een van de schrijnendste effecten van het oprukkend populisme.

In Nederlandse populisme geldt recht van ‘oorspronkelijke bewoners’

Trouw 29.03.2012 Zou premier Rutte ook zo dolenthousiast een jongerencongres bezoeken als het niet om een christelijke, maar islamitische partij zou gaan? Natuurlijk niet. De troef van de SGP is dat ze zich presenteert als een diep-Nederlandse partij. Het is het kenmerk van het Nederlandse populisme: het primitivisme waarbij het recht van de eersten geldt.

De voormalig minister van Justitie toont zich in het gesprek met de krant bezorgd over het volgens hem toenemend populisme in de politiek.

“We hebben zoveel boze, rancuneuze burgers, mensen die met gevoelens van onveiligheid rondlopen in de veiligste gemeenten van Europa en daarom PVV stemmen. Juist dan is het belangrijk om je beleid consequent uit te dragen. Er is te veel populistische retoriek.” 

Of 2010 daadwerkelijk een omslag is, moet nog blijken. Als dit kabinet volgend jaar niet toegeeft aan populistische sentimenten en een actief beleid voert gericht op veiligheid en welvaart, dan hoeft dit niet het geval te zijn.

In 2010 leek Jan Salie ook grip op het buitenlandbeleid te krijgen. Want typisch Nederlandse kenmerken komen steeds meer onder druk te staan. Kenmerken die volgens veel politicologen en historici bepalend zijn geweest voor onze naoorlogse welvaart.

Allereerst staat de legalistische benadering in de buitenlandse politiek onder druk. Nadruk op rechtsorde en humaniteit passen binnen de typisch Nederlandse traditie van Hugo de Groot, maar maken blijkens het regeerakkoord plaats voor behartiging van economische belangen.

Op zich is er niets mis met een dergelijke herijking, maar het is wel on-Nederlands. En door het Nederlandse populisme dreigt doorslaan naar een buitenlandbeleid dat alleen om eigenbelang draait.

Is er inderdaad sprake van een schadelijk populisme?

Trouw 30.08.2011 In de Verlichting werd voor het eerst betoogd dat iedereen de vrijheid moest hebben om te denken wat hij wilde. Historicus Jonathan Israel onderzoekt de erfenis van dat idee en laat zien dat een zekere dosis lelijkheid inherent is aan een werkelijk publiek debat.

‘Tegenwoordig heeft iedereen overal een mening over.’ Zelden zijn deze woorden bedoeld als neutrale constatering, maar meestal als klacht. Tot voor kort verwezen ze meestal naar het publieke debat over de multiculturele samenleving. Dat zou door toedoen van Pim Fortuyn (‘Ik zeg wat ik denk!’) zijn ontaard in een kakofonie aan meningen.

Hoe verhoudt het populisme van Wilders zich tot dat van de Tea Party? Laat ik beginnen met de overeenkomsten:

Woede over wat wordt gezien als de teloorgang van klassieke normen en waarden. Die woede vertaalt zich in grote afkeer van en argwaan jegens alles wat links en progressief is. Zowel bij de Tea Party als bij de PVV leeft het gevoel dat er een progressieve elite aan de macht is, waarvan de leden elkaar permanent de bal toespelen en buitenstaanders consequent op afstand houden.

In het verlengde daarvan staat ook het internationalisme in een kwade reuk. Diezelfde elite zou niet echt de Amerikaanse c.q. Nederlandse belangen voorop stellen, maar zich instellen op een internationale orde waarin de nationale identiteit vervaagt.

Een begrip als ‘kopvoddentaks’ zou in Amerika geen ingang vinden

VK 05.02.2011  Hoe verhoudt het populisme van Wilders zich tot dat van de Tea Party?

Hoe verhoudt het populisme van Wilders zich tot dat van de Tea Party?

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Tea Party en PVV? laten we beginnen met een korte reis terug in de tijd, op zoek naar de wortels van het Amerikaanse populisme.

Zie ook: Geert Wilders PVV – (Kop)VoddenTaks alsnog in Nederland ???? deel 2

In de PVV ziet hij ‘een verlangen naar emancipatie van de lagere middenklasse, die zich onbeluisterd en niet serieus genomen voelt’. Zit er dus iets geruststellends in de ervaring dat de radicale minderheden nimmer de meerderheid hebben verworven? Nee, voor Van den Berg is het populisme van de PVV moeilijk aanvaardbaar vanwege de xenofobie en de haat die het predikt tegen de islam.

Vrijheid is ontaard in gelijkheidsdwang

Trouw 20.08.2011 Van de socioloog Gabriël van den Brink is de waarneming dat de Nederlandse samenleving in de afgelopen decennia vrijer en harder is geworden.

De vrijheid van het individu is volgens hem groter dan in welk ander Europees land ook, tegelijk is de tolerantie tegenover afwijkende leefstijlen afgenomen. Van den Brink spreekt van ‘een hard soort liberalisme’, dat nog maar weinig ruimte laat voor groepen die zich niet aan het moderne patroon aanpassen, zoals orthodoxe christenen en moslims.

             Zie ook: ‘Rechtse criticus Dalrymple is straks linkse held’

                               Integratie moet niet gaan over Nederlandse cultuur

       Godsdienstlessen op de openbare school zijn vermomde zendingsdrang

Tegelijkertijd wordt een kruistocht tegen “de elite” en de linkse kerk gevoerd.

Cultuur, media en wetenschap – broeinesten van linksige vooringenomenheid – krijgen rancuneuze rekeningen gepresenteerd. Kortom: de vrijheid waarvoor de PVV staat, is heel bijzonder. Het is de vrijheid om het buitenland buiten de deur te houden; het is de vrijheid om het binnenlandse buitenland de deur uit te zetten; het is de vrijheid om broodnodige hervormingen tegen te houden. Het is een invulling van vrijheid die wordt gevoed door angst en jaloezie. Het gevolg is een programma dat zich op verkeerde prioriteiten richt – een schadelijk mengsel van xenofoob rechts en conservatief links.

Feiten en beleid doen er niet toe
Het minderheidskabinet Rutte-Verhagen laat zich gijzelen door een cocktail van Wildersiaanse economische onnozelheid en xenofobe paniekzaaijerij. Feiten doen vaak niet ter zake. Populistisch geronk doet het veel beter dan feitelijke kennis. Met “fact-free politics” zijn stemmen te winnen.

De economische onnozelheid van Geert Wilders

Trouw 19.08.2011  De Nederlandse economie komt maar moeilijk op gang. In dit essay betoogt Arjen van Witteloostuijn dat het gebrekkige tempo van vooruitgang te wijten is aan de intolerantie en geslotenheid die de Nederlandse regering ten toon spreidt in woord en beleid. Een kleine open economie kan slechts floreren bij de gratie van een even grote openheid in politiek en samenleving.

Populisten als Wilders slagen erin een nauw gedefinieerd – zo niet simplistisch – nationaal zelfbeeld te paren aan een helder toekomstbeeld (vooral geformuleerd in negatieve termen als het onheil dat ons wacht als we niet drastisch van koers veranderen).

Zonder toekomstvisie stagneert het Westen

Trouw 13.08.2011  Sinds de val van de Muur is er geen consensus meer over waar we naar toe moeten als samenleving. De polarisatie regeert. De val van de Muur in 1989 betekende het einde van de Koude Oorlog en daarmee veranderde ook het toekomstperspectief. In de happy nineties voelde dit vooral als een bevrijding. De liberale democratie was volgens velen zelfs het eindstation van de geschiedenis. Maar al snel kwam de teleurstelling.

De PVV spreekt dinsdag in een verklaring over schandalige, belachelijke, absurde en vooral onaanvaardbare uitspraken.

Populisten
Barroso had maandag de regeringen van de EU-lidstaten opgeroepen niet toe te geven aan populisten die vinden dat er minder geld naar Europa moet. Hij vindt dat zij juist de discussie moeten aangaan over de toegevoegde waarde die de EU voor de lidstaten heeft.

PVV eist excuses Barroso na populisme-uitspraak

Elsevier 24.05.2011  De PVV Europa is woest dat voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie eurocritici, die vinden dat er minder geld naar Europa moet, tot populisten bestempelt. De partij eist excuses van Barroso.

 Zie ook:

Het succes van de populistische bewegingen in de Verenigde Staten, Nederland, Zweden en Finland het afgelopen jaar wekt de indruk dat er gemeenschappelijke zorgen en kwesties aan ten grondslag liggen. Hoe verhouden het Amerikaanse en Europese populisme zich tot elkaar?

Geert Wilders is niet van de Tea Party

Trouw 23.05.2011 Overal in westerse samenlevingen wint het populisme aan populariteit. Maar er zijn meer verschillen dan overeenkomsten tussen de Europese en Amerikaanse variant.

Tien jaar worstelen met populisme  – Video – NRC 08.05.2011

 
De PVV ruimt de duivenpoep niet op

VK 07.05.2011 Populistische partijen, zoals de PVV, grossieren in irrationele beelden. Maar waarom kunnen die ficties zo moeilijk worden doorgeprikt? Heeft het populisme soms een beetje gelijk? De PVV voelt haarfijn aan dat de behoefte aan eigen habitat breed gedragen is.

Vanuit dit oogpunt is het niet verrassend dat de strategie van de PVV zich de laatste tijd niet alleen beperkt tot het verfoeien van de linkse elite, maar stelt dat zelfs die verlichte linksers dezelfde gevoeligheden hebben als het PVV-electoraat.

Daarom houdt PVV-ideoloog Martin Bosma in zijn column in NRC Handelsblad de verantwoorde multiculturele ouders voor dat zij hun kind ook niet op een zwarte school zetten, maar liever een blokje omrijden met de kinderbakfiets.

Het populisme maakt onderscheid tussen een ‘zuiver volk’ en een ‘foute elite’. Het volk heeft een eenduidige wil, waarvan de populistische leider de vertolker is. Het volk is een eenheid door cultuur, geschiedenis of klassenverbondenheid. Tegenover de meerderheid van het volk staat behalve de elite ook altijd een vijandige minderheid.

De meeste populistische partijen kiezen voor de parlementaire weg. Ze spelen de rol van buitenstaander, die het parlement als tribune gebruikt en niet als podium voor debat. Wilders is hierin een grootmeester.

Sommigen noemen het populisme een gezonde correctie op de meritocratische geslotenheid van de politieke elite. Tegenover de grachtengordel krijgen Vinexlocatie en Vogelaarwijk ook een stem. Henk en Ingrid tegenover Roderik en Fleur én tegenover Mohammed en Fatima. De gebrekkige representativiteit van de parlementaire democratie kan wel wat tegengeluid gebruiken.

Bron: Paul Frissen ‘Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek’. Uitgeverij Van Gennep. Hij is bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoogleraar bestuurskunde Tilburg, lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Nachtmerrie: Het verraad der elites

Trouw 07.05.2011  Het alom opkomend populisme is wel degelijk bedreigend. Het tast staat en politiek aan en krijgt in Nederland al de gevaarlijke monopolies van de staat binnen bereik.

Is populisme gevaarlijk? Zeker. Populisme – links of rechts – tast de symbolische orde van de politiek aan, verandert de staat van een geluksmachine in een disciplineringsmachine en weet de elites door een frontale aanval aan zijn kant te krijgen.

Luistert nieuwe kabinet naar Jan Saliegeest in 2011?  

Trouw 31.12.2010 Na het sneuvelen van onze spreekwoordelijke tolerantie en openheid ten opzichte van andersdenkenden en vreemde culturen, leek in 2010 het buitenlandbeleid aan de beurt. Raar is dat niet.

CDA-prominent Hirsch Ballin bezorgd over populisme

NU 24.12.2010 Een flinke minderheid van de leden (32 procent) stemde op een extra partijcongres in oktober tegen deelname, omdat de coalitie afhankelijk is van de gedoogsteun van de PVV.

Waarom Wilders geen fascist is

Trouw 04.12.2010 ’De PVV is net de NSB’ – zeggen politici van allerlei snit. Historici Edwin Klijn en Robin te Slaa leggen uit, waarom dat onzin is. En: „Wilders een fascist noemen, vertroebelt het debat over de ware aard van het rechtspopulisme.”

 

De Populist alias de ’massamens’, die zich in de steek gelaten voelt door elites en die zich vanuit een geestelijke leegte vooral laat leiden door zijn eigen behoeften. Deze behoefte uit zich in een sterk impulsief en consumptief gedrag. Voor een belangrijk deel wordt dit gestimuleerd door de “Individualisering”.

Het is duidelijk dat populisme bij ons tijdperk hoort. Overal in de westerse wereld is deze vorm van politiek bedrijven de laatste jaren sterker geworden. Met de komst van het populisme komt ook een ander verschijnsel om de hoek kijken: de elitaire gedachte dat het volk lui is en domme denkbeelden aanhangt. Arnon Grunberg betoogde afgelopen week in de Volkskrant dat het volk zichzelf dom houdt door praatprogramma’s als ’Pauw & Witteman’ te zien als plek voor serieuze discussie.

Het volk is wijzer dan de experts

Trouw 22.11.2010 Met de komst van het populisme komt ook een ander verschijnsel om de hoek kijken: de elitaire gedachte dat het volk lui is en domme denkbeelden aanhangt.

Er zou een nieuwe taal nodig zijn om het Populistisch affront te pareren.

Taalachterstand bij de PvdA

VK 17.09.2010 Actieve pluriformiteit? Krijg nou tieten, meent Nausicaa – Er zou een nieuwe taal nodig zijn om het populistisch affront te pareren. Nieuwe woorden moeten ervoor zorgen dat ‘het volk’ niet zwicht voor rechtse rancuneretoriek. Steeds vaker hoor je die oproep aan links, vooral aan de PvdA. Als Job Cohen zich even brutaal en goedgebekt als Geert Wilders had betoond, was hij vast premier geworden. Het is hem zelfs televisiebreed toegevoegd, door de schrijfster van het boek Krijg nou tieten!

Imago (2) Populisme

Trouw 06.09.2010 Voor een belangrijk deel is het internationale imago van een land sterk afhankelijk van wat de buitenlandse pers over dat land bericht. Denk aan het vernietigende commentaar dat het Franse dagblad Le Monde afgelopen weekeinde aan België en Nederland wijdde. 

Lage Landen op een tweesprong

VK 06.09.2010 In Nederland gaf het wantrouwen tegenover Geert Wilders aanleiding tot de impasse; in België konden Vlamingen en Franstaligen het niet eens worden over een staatshervorming. Een heel verschillende situatie, maar toch zijn er tal van overeenkomsten.  

Crisis der Lage Landen

VK 06.09.2010 De Lage Landen verkeren in crisis. Bijna drie maanden na de parlementsverkiezingen van 9 juni (Nederland) en 13 juni (België) is de kabinetsformatie in beide landen terug bij af. ‘Chaos in het Westen’, zo vatte de Oostenrijke krant Krone zaterdag de dubbele politieke patstelling samen.

‘België en Nederland lijden aan populisme’

Trouw 05.09.2010 België en Nederland lijden aan een ziekte die populisme heet. Dit heeft het Franse dagblad Le Monde geschreven in een commentaar op de mislukking van de kabinetsformaties.

‘België en Nederland lijden aan populisme’ 

AD 05.09.2010 België en Nederland lijden aan een ziekte die populisme heet. Dit schrijft het Franse dagblad Le Monde in een commentaar op de mislukking van de kabinetsformaties geschreven. “De beide Europese democratieën ondergaan een ongekende crisis,” stelde de krant vast.

‘België en Nederland lijden aan populisme’

Parool 05.09.2010 PARIJS – België en Nederland lijden aan een ziekte die populisme heet. Dit heeft het Franse dagblad Le Monde zondag in een commentaar op de mislukking van de kabinetsformaties geschreven. ”De beide Europese democratieën ondergaan een …

‘Nederland lijdt aan populisme’  

Telegraaf 05.09.2010  België en Nederland lijden aan een ziekte die populisme heet. Dit heeft het Franse dagblad Le Monde zondag in een commentaar op de mislukking van de kabinetsformaties geschreven. „De beide Europese democratieën ondergaan een ongekende crisis”, stelde de krant vast. 

En hoe zit het Duitsland ??

Thilo Sarrazin De Duitse Wilders ??

Thilo Sarrazin, in de media ook wel eens aangeduid als ‘Duitse Wilders’, heeft deels gelijk met zijn uitspraken over buitenlanders en integratie.

Toch wil Gabriel de procedure doorzetten om Sarrazin te royeren als SPD-lid. Gabriel vindt Sarrazins verhaal over de Duitse genen die beter zouden zijn dan de genen van buitenlanders, ‘verschrikkelijk’. Gabriel herinnert eraan dat ‘perverse’ theorieën over betere genen hebben geleid tot ‘Auschwitz’ en de Jodenvervolging tijdens het nazi-bewind.

Dit zegt Sigmar Gabriel, voorzitter van de SPD, de op een na grootste partij van Duitsland, vandaag in een interview met de krant Bild.

Volgens Gabriel maken veel buitenlanders deel uit van een onderklasse die zich te weinig inspant om aan werkloosheid en zwakke sociale posities te ontsnappen. Ook is de criminaliteit bij de immigrantenjeugd hoger dan bij jongeren van Duitse origine. Tevens vindt Gabriel het net zoals Sarrazin ‘ondragelijk’ dat moslimfundamentalisten niet het land worden uitgezet als zij haat prediken in moskeeën.

En het controversiële boek van de Duitse bankier Thilo Sarrazin vliegt de winkels uit. Dat meldde uitgeverij DVA vrijdag. Veel boekhandels zijn inmiddels al door de derde druk van het boek ‘Deutschland schafft sich ab’ (Duitsland schaft zichzelf af) heen.

Sarrazin kwam uit de kast met een boek getiteld  “Duitsland schaft zichzelf af”. Hierin bespreekt hij het onderwerp integratie in Duitsland. Thilo heeft onder meer gezegd dat Turken in Berlijn geen andere economische functie hebben dan het verkopen van groente en fruit en dat alle Joden en Basken een specifiek gen delen.

De SPD-politicus zoekt het mondelinge gevecht met Turken en Arabieren, die Duitsland zouden ‘overnemen’. Hij zei ongeveer: “Duitsland hoeft niemand te erkennen die leeft van de staat, deze staat verwerpt, zijn kinderen niet goed opvoed en nog meer kleine hoofddoekmeisjes produceert.”

Bij de presentatie zei hij maandag dat hij, net als elke andere Bundesbankmedewerker, het recht heeft zijn mening te uiten.

NPD

Thilo Sarrazin, in de media ook wel eens aangeduid als ‘Duitse Wilders’, heeft aangifte gedaan tegen de extreemrechtse NPD. Volgens de opgestapte bestuurder van de Duitse Bundesbank maakt de partij inbreuk op zijn portretrecht.

Op de NPD-site staat een gestileerde foto van hem en de tekst: “Iedereen weet dat Sarrazin gelijk heeft.”

Een bord met daarop dezelfde foto en tekst is vrijdag al weggehaald door de politie bij het NPD-bureau in Berlijn.

Op de website van de partij staat een portret van Sarrazin en een instemmende tekst van de NPD. Vorige week had de partij ook een groot plakkaat van Sarrazin met de tekst ‘Iedereen weet – Sarrazin heeft gelijk’ aan de buitenmuur van het partijbureau bevestigd. Dat is op last van de politie, na een klacht van Sarrazin, verwijderd. Sarrazin vreest dat hij te zeer met het extreemrechtse gedachtegoed wordt geassocieerd.

‘Moslims moeten waarden naleven’

Telegraaf 04.10.2010 De christendemocratische Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft moslims in Duitsland opgeroepen zich volledig te richten op de Duitse kernwaarden en de grondwet. Ze deed die uitspraak maandag tijdens een boekpresentatie in Berlijn. Oud-bankier Thilo Sarrazin zorgde onlangs ook voor opschudding. Hij veroorzaakte een rel met zijn boek Deutschland schafft sich ab (Duitsland schaft zichzelf af), waarin hij onder meer schrijft dat moslims de Duitsers dommer maken. Uit een onderzoek bleek dat 60 procent van de Duitsers die mening deelt.

En ze gaat verder:

„De poging om een multiculturele samenleving op te bouwen is volkomen mislukt”, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag.

En de de Turkse president Abdullah Gül riep Turken in Duitsland gisteren notabene alvast op om  vloeiend en accentloos Duits te leren.

Het is opvallend dat Merkel dat zegt, want ruim een maand geleden drong ze nog aan op het ontslag van Thilo Sarrazin bij de Centrale Bank vanwege zijn kritiek op allochtonen. Sarrazin heeft een boek geschreven waarin hij bepleit dat Duitsland door immigratie steeds dommer wordt, en zichzelf uiteindelijk afschaft.

Ook Merkel zegt dat ‘multiculti’ mislukt is

Trouw 17.10.2010 „De poging om een multiculturele samenleving op te bouwen is volkomen mislukt”, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag. Merkel sloot zich daarmee aan bij eerdere uitspraken van Duitse politici.

‘Multiculturele samenleving mislukt’

VK 17.10.2010 De poging van Duitsland om een multiculturele samenleving te creëren, is mislukt. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag op een bijeenkomst in Potsdam met jongeren van haar christendemocratische partij CDU.

Merkel: multiculturele samenleving mislukt

NRC 17.10.2010 De poging om in Duitsland een multiculturele samenleving te creëren, is mislukt. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel gisteren op een bijeenkomst in Potsdam met jongeren van haar christendemocratische partij CDU.  

‘Multiculturele samenleving mislukt’

Telegraaf 17.10.2010  De poging om van Duitsland een multiculturele samenleving te maken, is mislukt. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag op een bijeenkomst in Potsdam met jongeren van haar christendemocratische partij CDU.

Merkel: Multiculturele samenleving is volkomen mislukt

Elsevier 17.10.2010 De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat de multiculturele samenleving ‘volkomen mislukt’ is. Volgens de Duitse leider moeten immigranten meer doen om goed te integreren, zoals meteen Duits gaan leren.

Merkel: multiculturele samenleving mislukt

17.10.2010 Bondskanselier Angela Merkel heeft zaterdag gezegd dat de multiculturele samenleving in Duitsland is mislukt. In een toespraak tot de jongerenafdeling van haar CDU-partij zei Merkel dat immigranten welkom blijven, maar Duits moeten leren en culturele normen moeten accepteren.

En toch:

Duitsers positief over immigranten

VK 03.10.2010 In Duitsland is de discussie over de immigranten met een moslimachtergrond de laatste weken toegenomen door de publicatie van het boek Deutschland schafft sich ab (Duitsland schaft zichzelf af) van Thilo Sarrazin, waarin die onder meer schrijft dat moslims de Duitsers dommer maken.

Uit een onderzoek bleek dat 60 procent van de Duitsers die mening deelt. De vroegere CDU-politicus René Stadtkewitz wil een anti-islampartij oprichten, waarmee hij het succes van Geert Wilders en zijn PVV in Duitsland wil herhalen. Echter, de meeste Duitsers hebben positieve ervaringen met immigranten. !!!??? 

SPD: ‘Duitse Wilders’ heeft deels gelijk

Telegraaf 12.09.2010 BERLIJN –  Thilo Sarrazin, in de media ook wel eens aangeduid als ‘Duitse Wilders’, heeft deels gelijk met zijn uitspraken over buitenlanders en integratie. Dit zegt Sigmar Gabriel, voorzitter van de SPD, de op een na grootste partij van Duitsland, zondag in een interview met de krant Bild.

‘Duitse Wilders’ doet aangifte tegen NPD

AD 13.09.2010 ROTTERDAM – Thilo Sarrazin, in de media ook wel eens aangeduid als ‘Duitse Wilders’, heeft aangifte gedaan tegen de extreemrechtse NPD. Volgens de opgestapte bestuurder van de Duitse Bundesbank maakt de partij inbreuk op zijn portretrecht.

Sarrazin klaagt over extreemrechtse NPD

NRC 13.09.2010 Thilo Sarrazin, auteur van een omstreden boek over de in zijn ogen mislukte integratie van moslims in Duitsland, heeft een klacht ingediend tegen de extreemrechtse NPD.

SPD: ‘Duitse Wilders’ heeft deels gelijk

AD 13.09.2010 Thilo Sarrazin, in de media ook wel eens aangeduid als ‘Duitse Wilders’, heeft deels gelijk met zijn uitspraken over buitenlanders en integratie. Dit zegt Sigmar Gabriel, voorzitter van de SPD, de op een na grootste partij van Duitsland, vandaag in een interview met de krant Bild.

 Gerelateerde artikelen:

‘Duitse Wilders’ krijgt extra geld
‘Duitse Wilders’ weg bij Bondsbank
‘Bundesbank had al langer last van Sarrazin’
Omstreden boek blijkt bestseller
President neemt ontslag Sarrazin in beraad
Sarrazin neemt woorden terug
Bundesbank distantieert zich van bestuurder
Rel rond bestuurslid Bundesbank
Merkel wil ‘racistische’ bankier ontslaan
Duitsland struikelt over Thilo Sarrazin

 

18 procent Duitsers wil protestpartij

VK 05.09.2010 Je kon erop wachten, en nu is hij ook gesteld, de logische vervolgvraag in het felle Sarrazin-debat in Duitsland. Is het land toe aan een nieuwe volkspartij – een ‘protestpartij’ met harde standpunten over integratie, bijvoorbeeld met de omstreden Thilo Sarrazin zelf aan het hoofd?

Een peiling van het bureau Emnid in opdracht van de krant Bild am Sonntag kwam dit weekeinde tot de conclusie dat 18 procent van de Duitsers zo’n Sarrazin-partij wel ziet zitten; volgens Emnid-directeur Klaus-Peter Schöppner is Sarrazin voor hen iemand ‘die eindelijk zegt wat velen denken’.

En nu ook Thailand?

Meer dan helft zetels voor Thaise oppositie

04.07.2011 De populistische oppositiepartij Puea Thai heeft bij de Thaise parlementsverkiezingen van zondag 265 van de 500 zetels gewonnen. Dat heeft de kiescommissie maandag bekendgemaakt na het tellen van alle stemmen.

‘Oppositiepartij wint verkiezingen Thailand’

Elsevier 03.07.2011 De populistische oppositiepartij Puea Thai heeft zondag volgens enkele exitpolls met ruime meerderheid de Thaise verkiezingen gewonnen. Volgens de peilingen komt de partij uit op 290 tot 313 van de 500 parlementszetels.

Puea Thai is de partij van de in 2006 door het leger verdreven oud-premier Thaksin Shinawatra.

Gevestigde orde
De partij wordt geleid door Thaksins jongere zus, Yinluck Shinawatra (44). De uitslag zou betekenen dat de Democratische Partij van premier Abhisit Vejjajiva in de oppositie belandt. De partij van Abhisit vertegenwoordigt de gevestigde orde in Thailand.

Een peiling van de Suan Dusit Universiteit in Bangkok waaraan meer dan 150.000 mensen deelnamen voorspelde dat Puea Thai op 313 zetels uitkomt. Een onderzoek van de Sri Pathum Universiteit wees op 290 zetels voor deze partij.

Populistische Puea Thai ‘wint Thaise verkiezingen’

VK 03.07.2011  Buitenland De populistische oppositiepartij Puea Thai heeft vandaag volgens enkele exitpolls met ruime meerderheid de Thaise verkiezingen gewonnen. Volgens …

Lees ook Thailand kiest vandaag een nieuw parlement – 03/07/11

Populisten winnen in Thailand

De Pers 03.2011 Buitenland – De populistische oppositiepartij Puea Thai heeft zondag volgens een exitpoll met ruime meerderheid de Thaise verkiezingen gewonnen. De partij zou 313 van de 500 parlementszetels hebben veroverd.

En Oostenrijk ???

In het land Oostenrijk waar ooit Adolf Hitler vandaan kwam begint extreem rechts ook aardig populair te worden bij de populisten.

De FPÖ had onder leiding van Heinz-Christian Strache een verkiezingscampagne gevoerd die in het teken stond van kritiek op buitenlanders en de islam. Strache verloor in 2003 een rechtszaak tegen weekblad profil dat hem had beschuldigd qua gedachtegoed in de buurt van nationaalsocialisme en rechtsextremisme te staan.

Rechtspopulisten op flinke winst in Wenen

AD 10.10.2010 WENEN – Bij de deelstaatverkiezingen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen heeft de rechtspopulistische FPÖ zondag een enorme winst geboekt. De partij wist haar aandeel aan stemmen bijna te verdubbelen, van 14,8 procent in 2005 naar 27 procent nu.

Zege extreemrechts in Wenen

Trouw 10.10.2010 Extreemrechts heeft in de gemeenteraadsverkiezingen van Wenen grote winst geboekt. De Vrijheidspartij, die sterk gekant is tegen immigratie, zou met 27 procent van de stemmen de tweede partij in de Oostenrijkse hoofdstad worden.

Extreemrechts wint flink bij verkiezingen Wenen 

VK 10.10.2010 Buitenland WENEN – Extreemrechts heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van Wenen grote winst geboekt. Dat blijkt na telling van bijna de helft van de … 

Extreemrechts wint flink in verkiezingen Wenen

10.10.2010 Extreemrechts heeft in de gemeenteraadsverkiezingen van Wenen grote winst geboekt. Dat blijkt na telling van bijna de helft van de stemmen. De Vrijheidspartij, die sterk gekant is tegen immigratie, zou met bijna 27 procent van de stemmen de tweede partij in de Oostenrijkse hoofdstad worden.

En Zweden ?

De islamisering van Zweden

NRC 22.09.2010 In Zweden, het laatste onaantastbaar gewaande bolwerk van de sociaal-democratie en de Europese welvaartsstaat, heeft de angst voor de moslims zich nu ook in de politiek gevestigd.

Bij de dit weekeinde gehouden parlementsverkiezingen heeft de anti-immigratiepartij, de Zweden-Democraten, 4,6 procent van de stemmen gewonnen.

De leider, Jimmie Åkesson, beschouwt de groei van de moslimimmigratie als de grootste bedreiging sinds de Tweede Wereldoorlog.

De verkiezingscampagne is met rellen gepaard gegaan. Op een televisiespotje dat eerst door een zender werd geweigerd, is te zien hoe voor het uitkeringsloket in boerka gehulde vrouwen een blanke gepensioneerde uit de rij slaan.

Lees verder »

Definitief geen meerderheid Zweedse regering

AD 23.09.2010 STOCKHOLM ¿ De centrumrechtse regeringscoalitie in Zweden krijgt definitief geen meerderheid in het parlement. De vier partijen in de Alliantie voor Zweden halen samen 173 zetels, twee te weinig voor een meerderheid. Dat heeft de …

Rechts Zweden lonkt naar Groenen

NRC 20.09.2010  De Zweedse premier Reinfeldt is er met zijn centrum-rechtse blok toch niet in geslaagd om een meerderheid te behalen in het Zweedse parlement. Reinfeldt zoekt nu naar samenwerking met de Groenen.

Na de verkiezingen is Zweden bijna een gewoon Europees land

Trouw 20.09.2010 Het was zelfs in het Europa van vandaag een opmerkelijk harde verkiezingsspot: een bejaarde vrouw, angstig over haar rollator gebogen, wordt achtervolgd door een bende in boerka gehulde vrouwen, die het op haar pensioen hebben voorzien.

Demonstratie tegen rechtse Zweden-Democraten

20.09.2010 Duizenden mensen hebben maandagavond in Stockholm gedemonstreerd tegen de rechtse Zweden-Democraten, die na de verkiezingen van zondag met twintig zetels hun entree maken in de Zweedse volksvertegenwoordiging. “Geen racisten in ons parlement”, werd in spreekkoren geroepen.

Ontzetting over winst Zweden-Democraten

Trouw 20.09.2010 Immigranten in Zweden hebben maandag ongelukkig en teleurgesteld gereageerd op de verkiezingswinst van een anti-islampartij in de parlementsverkiezingen van zondag.

Peiling: Zweedse regering wint verkiezingen

Trouw 19.09.2010 De huidige Zweedse regering mag waarschijnlijk aan een tweede termijn beginnen. Dat blijkt uit de eerste voorlopige uitslagen van de Zweedse televisiezender SVT.

Rechts aan de winnende hand in Zweden

Trouw 19.09.2010 De rechtse partijen lijken in Zweden in de parlementsverkiezingen van zondag een slag geslagen te hebben. De heersende centrumrechtse coalitie kan volgens de eerste peilingen rekenen op 49,1 procent van de stemmen.

Verkiezingen Zweden zijn strijd om het midden

NRC 19.09.2010 De centrum-rechtse regering in Zweden hoopt vandaag herkozen te worden. Zonder de verzorgingsstaat openlijk ter discussie te stellen bezuinigde ze wel. 

Rechts aan de winnende hand in Zweden  

Telegraaf 19.09.2010 STOCKHOLM –  De rechtse partijen lijken in Zweden in de parlementsverkiezingen van zondag een slag geslagen te hebben. De heersende centrumrechtse coalitie kan volgens de eerste peilingen rekenen op 49,1 procent van de stemmen.

Rechts aan de winnende hand in Zweden

AD 19.09.2010 STOCKHOLM – De rechtse partijen lijken in Zweden in de parlementsverkiezingen van vandaag een slag geslagen te hebben. De heersende centrumrechtse coalitie kan volgens de eerste peilingen rekenen op 49,1 procent van de stemmen.

Rechts aan de winnende hand in Zweden

Parool 19.09.2010  STOCKHOLM – De rechtse partijen lijken in Zweden in de parlementsverkiezingen van zondag een slag geslagen te hebben. De heersende centrumrechtse coalitie kan volgens de eerste peilingen rekenen op 49,1 procent van de stemmen.

Rechts wint opnieuw in Zweden

Trouw 18.09.2010 Het rechtse blok zal volgens opiniepeilingen opnieuw als sterkste uit de bus komen, geholpen door populaire belastingverlagingen en solide financiën.

Centrumrechts Zweden mag hopen op nieuwe termijn

18.09.2010 Niet de door sociaal-democraten aangevoerde oppositie baart Reinfeldt zorgen, maar de Zweden-democraten, een kleine rechtse partij die tegen immigranten is en voor het eerst de kiesdrempel van vier procent zou kunnen halen. “Wie Zweden lief heeft, stemt niet op de Zweden-democraten”, zei Reinfeldt op een verkiezingsbijeenkomst in Göteborg.

De Zweedse premier Fredrik Reinfeldt mag zondag met zijn centrumrechtse coalitie bij de parlementsverkiezingen hopen op een nieuwe termijn. De vier partijen zullen volgens opiniepeilingen opnieuw als sterksten uit de bus komen, geholpen door populaire belastingverlagingen en solide financiën.

 

Zweedse leiders: geen coalitie uiterst rechts  

Telegraaf 13.09.2010 STOCKHOLM –  De twee kandidaten voor het premierschap in Zweden hebben zondag een coalitie met de nieuwe uiterst rechtse partij Zweedse Democraten afgewezen. „Wij zullen niet voor ze buigen”, bezwoer premier Fredrik Reinfeldt in een lang en verhit debat op de televisie.

“Het is een grote historische verandering dat de sociaaldemocraten een politieke partij zoals de anderen zijn geworden”, zegt politiek analist Arne Modig. “Lang dacht de meerderheid dat de sociaaldemocraten een speciale gave hadden om het land te besturen. Dat idee is de laatste jaren veranderd.”

Dat betekent niet dat het land met 9,4 miljoen inwoners afscheid neemt van zijn geliefde sociale model. Hoge belastingen zorgen voor gratis onderwijs, betaalbare zorg, bescherming voor de zieken en armen en een gedeeld ouderschapsverlof van zestien maanden voor werkende stellen.

Zo’n system wordt in de Scandinavische landen als vanzelfsprekend gezien en daar campagne tegen voeren zou politieke zelfmoord zijn. Reinfeldt benadrukt dan ook dat zijn conservatieve partij dat systeem wil behouden door meer mensen aan het werk te zetten en zo meer belasting te innen.

Zweedse stemmer wil meer dan korte flirt met rechts

Trouw 12.0.9.2010 Peilingen geven aan dat voor het eerst in de geschiedenis een rechts kabinet in Zweden wordt herkozen. De Zweedse politiek was tot nu toe als een lang huwelijk met af en toe een korte periode van ontrouw. Tot nu toe keerden de stemmers na een korte flirt met een centrumrechtse coalitie altijd terug naar de sociaaldemocraten. 

Zweedse stemmer wil meer dan korte flirt met rechts

12.09.2010 Peilingen geven aan dat voor het eerst in de geschiedenis een rechts kabinet in Zweden wordt herkozen. De Zweedse politiek was tot nu toe als een lang huwelijk met af en toe een korte periode van ontrouw. Tot nu toe keerden de stemmers na een korte flirt met een centrumrechtse coalitie altijd terug naar de sociaaldemocraten.

En ook:

Vroeger was aan de top van de maatschappij een combinatie te vinden van geld-, kennis-, bestuurs- en cultuur-elite, een betrekkelijk kleine groep families die de voorrechten aan elkaar en hun kinderen doorgaven. Die elite was vrij eenvoudig te identificeren. De samenleving was een piramide.

Het is moeilijk je jaloezie op de bevoorrechten in te tomen, wanneer je het gevoel hebt altijd aan het kortste eind te trekken of wanneer je bang bent dat de kleine zekerheden onder je bestaan worden bedreigd. Het is dan makkelijk alles wat je niet hebt (kennis, kunst, macht en bezit) verdacht te maken. Dat helpt misschien even. Je voelt je beter dan dat elitaire zootje dat alles heeft, terwijl jij er minstens zoveel recht op hebt. Het is wel lekker ze te haten. Maar ik geloof niet dat rancune een vruchtbare emotie is. Rancune vergiftigt je leven en berooft je van perspectief en initiatief. Ik heb makkelijk praten, ik weet het.

Gaan we beleid maken van rancune?  

Trouw 30.10.2010 Ik behoor tot een maatschappelijke elite. Ondanks mijn afkomst uit de arbeidersklasse heb ik een academische opleiding genoten, ben ik schrijver geworden, ga ik wel eens naar het theater en naar musea.

En ook….

De sfeer van de jaren 70

Terwijl ik nadacht over deze vergaande maatregelen, leken de academische verhandelingen die ik op de conferentie beluisterde uit een voorbije tijd te komen. Alles ademde de sfeer van de jaren zeventig waarin een sterk geloof heerste in de zegeningen van het multiculturalisme – dat tegenwoordig ’diversiteit’ heet.

Een zware druk op de solidariteitsgevoelens

Van de anderhalf miljoen westerse allochtonen heeft vrijwel niemand écht last. Het immigratievraagstuk draait om de groepering waarvan de economische last dit jaar op aandringen van de PVV becijferd is. Ze kost volgens onderzoeksbureau NYfer jaarlijks ruim zeven miljard euro. Niet-westerse allochtonen doen namelijk „vaker dan gemiddeld een beroep doen op arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. Ook doen zij een groter beroep op zorg en veroorzaakt hun oververtegenwoordiging in de criminaliteit extra kosten”. Dat drukt zwaar op de solidariteit van autochtonen met allochtonen. De politiek-correcte elite had dat onderzoek liever niet gezien, voor anderen is het duidelijk dat een grondige herziening van immigratie- en asielbeleid onontkoombaar is, willen we de welvaart en de verzorgingsstaat in stand kunnen houden.

Immigratie is geen liefdadigheid  – maatregelen van het nieuwe kabinet

Achtergrond

Trouw 30.10.2010 Schrijfster en publiciste Nahed Selim bezocht een conferentie over migratie en integratie en verbaasde zich over de „sprookjes van voorbije tijden” die er verkondigd werden. „Ik denk dat de maatregelen van het nieuwe kabinet, met haar strenge selectie aan de poort, veel doeltreffender zijn.”

Wij zijn toch Rijnlanders? Nou dan! Dan ben je per definitie slechter af met uitvindingen van de andere kant van de oceaan.

Vreeman heeft ongetwijfeld een punt als hij de groeiende onzekerheden aanwijst als één van de oorzaken dat kiezers massaal de vleugels van de politiek opzoeken. Of, zoals hij stelt, mensen in Limburg nog nooit een allochtoon hebben gezien, valt te betwijfelen, maar hij heeft in ieder geval gelijk dat de oorzaak van de onvrede veel breder is en wellicht juist nauwelijks met de islam of andere vreemde invloeden te maken heeft. De PVV van Geert Wilders en de SP van Emile Roemer profiteren er sinds een aantal jaren bij verkiezingen van.

Niet de uitdaging van nieuwe mogelijkheden, maar de angst verworvenheden te verliezen, bepaalt het maatschappelijk klimaat.

Onzekerheden kun je koesteren of ze bestrijden

Trouw 26.10.2010 Volgens de voormalig medevoorzitter van de PvdA en oud-vakbondsman Ruud Vreeman hebben veel mensen zich van de gevestigde politiek afgekeerd vanwege de wijze waarop de arbeidsverhoudingen in Nederland zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Het populisme der weldenkenden

Trouw 29.10.2010 Wat betekent de opdracht van de Kamer dat het kabinet de islamisering niet tegengaat ?

In Nederland wordt sinds 2008 op Kamervragen van de PVV, waarin gerefereerd wordt aan de islamisering van de Nederlandse samenleving, door alle ministeries met de volgende standaardformulering geantwoord: ‘Onder islamisering wordt verstaan: de maatschappij organiseren volgens islamitische principes. Hiervan is in Nederland  en Europa geen sprake. In ons land gelden de basiswaarden en grondprincipes van de democratische rechtstaat. Dit houdt in dat de overheid een neutrale positie inneemt ten opzichte van de inhoud en organisatie van religies, dus ook ten opzichte van de islam.’

Linkse partijen hebben hun ideologie ingeleverd voor pragmatisme, en hun vertegenwoordigers zijn veranderd in bestuurders.

Wilders fantastische politicus

Het populisme stapt in die leegte, zegt Oudenampsen. Het populisme heeft in Wilders ‘een fantastische politicus’. “Hij is heel goed in het identificeren van zijn tegenstander, het verbeelden van de vijand en in het organiseren van mediamomenten. Zo weet hij het hele politieke debat naar zich toe te trekken. Er is geen andere politicus die dat zo doet. Want om dit te kunnen, moet je een verhaal hebben. En dat hebben ze niet.”

Elite luistert niet

Baudet ziet de inbreng van de PVV als een noodzakelijke correctie op een tijdperk waarin het politieke establishment het debat over immigratie systematisch heeft ontlopen. “Populisme is geen negatief woord”, zegt Baudet. „Een tekort aan populisme is ook niet goed. De politieke elite luistert niet goed en daar is de PVV een antwoord op.”

Politiek leeft, maar de partijen niet

Trouw 16.10.2010  Jonge wetenschappers zijn positief over het politieke bestel van tegenwoordig. De PVV is een noodzakelijke correctie op het oude establishment, zegt een van hen. “Je kunt niet geloven dat iedereen zo soepel meegaat met de ruk naar rechts, dat er geen links verhaal is.” De makke is, zegt Oudenampsen, dat linkse partijen de ideologie hebben ingeleverd voor pragmatisme, en dat hun vertegenwoordigers zijn veranderd in bestuurders.

’Bij crises is Marx populair’

Trouw 15.10.2010 Marx’ gedroomde ondergang van het kapitalisme wordt in deze tijd van crisis onder het stof vandaan gehaald. Zijn levenswerk ’Het kapitaal’ is opnieuw vertaald. „In tijden van economische groei ziet men in het kapitalistisch systeem een samenhangend en rationeel geheel zonder problemen. Maar wanneer een crisis losbarst, is Marx weer populair. Dan lezen mensen in zijn werk dat het systeem toch veel interne tegenstrijdigheden heeft, irrationeel is.”

Berlijn toont Hitler en het Duitsland van toen 

Trouw 15.10.2010 In de beschrijving van de tentoonstelling staat het duidelijk toegelicht: “Zijn (Hitler, red.) macht is niet alleen te verklaren door zijn persoonlijke eigenschappen. Nog belangrijker zijn de sociaal-maatschappelijke omstandigheden destijds en de mentale toestand van de Duitsers. Hij mobiliseerde de angsten en de hoop van de Duitsers en zette deze voor zijn eigen partijpolitieke doeleinden in.”

Het moeilijke linkse verhaal vs populisme

Trouw 15.10.2010  Wouter Bos sprak deze week met Tony blair over de positie van links in Europa, de moelijke progressieve booschap en hoe terrein terug te winnen op het populisme. Een verslag.

 

‘De elite voedt zelf het populisme’

Trouw 12.10.2010 Sociaal democraten en christen demoraten in Noord-Europese landen zijn zelf mede schuldig aan de opkomst van het populisme. Hun neerbuigende houding tegenover de angsten van gewone burgers is mogelijk de reden dat het verzet tegen de elite zo groot is.

We hebben geen nieuwe godsdienstoorlog nodig

Trouw 08.10.2010 Met gewelddadige retoriek wint de ’rechtse kerk’ het nu van de linkse. Maar dit helpt niemand verder.

De boze blanken worden uitgemaakt voor dom rechts vee, de ontwortelde allochtonen zijn radicale criminelen die het op onze beschaving hebben gemunt. Blame the victim.

De onderklasse is zelf verdeeld

Trouw 02.10.2010 We weten het inmiddels allang: er blijft niet alleen een groep moeilijk bereikbare allochtonen aan de desolate onderkant van de samenleving hangen, hun Nederlandse buren voelen zich nog slechter begrepen.

Als populisme zich met succes verweert tegen bestaande elites, is dit vaak een teken dat er iets mis is met de politiek. Maar een van de valkuilen van populisten is hun vermogen tot zelfbedrog. Zij willen geloven in een land of een volk dat niet meer bestaat, indien het ooit bestaan heeft. Maar we zijn niet altijd wie we denken te zijn. Pas als we de waarheid onder ogen durven zien, kan begonnen worden met verantwoordelijke politiek.

Het zelfbedrog van populisten

Trouw 25.09.2010 ’Het tijdperk van de linkse elite loopt ten einde’, kopte de Volkskrant recent een artikel van historicus Thomas von der Dunk. Dat lijkt steeds vaker de boodschap te zijn in de media: de ’oude garde’ is aan de verliezende hand in de strijd tegen opkomend rechts.

Land van hufters die elkaar wantrouwen

Trouw 18.09.2010  We hadden deze week twee verhalen in de krant die somber stemmen. De Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama stelde vast dat Nederland in korte tijd is veranderd van een high trust society in een samenleving waarin iedereen elkaar wantrouwt.

Dat sluit aan bij het betoog van Van Stokkom, die beweert dat asociaal gedrag dat vroeger alleen in de onderste lagen van de samenleving voorkwam, de norm is geworden, omdat nu de middenklasse vooroploopt in hufterigheid.

Lead me, follow me, or get the hell out of my way 

10.09.2010 Izz ad-Din Ruhulessin (23) studeert politcologie  –  In de 19e eeuw stelde een Britse waarnemer vast dat Europeanen in alles superioriteit moesten claimen, en nooit toegeven dat de natives (hun koloniale onderdanen) iets beter konden dan zijzelf. De ooit zo gevreesde barbaren van buiten Europa werden nu child savages: infantiele onbeschaafden die door Europeanen opgevoed moesten worden naar hun Europese standaarden. De kolonisator leerde in Nederlands-Indië bijvoorbeeld aan de kinderen (voor zover die naar school konden) dat zij God op hun blote knieën moesten danken dat de Nederlanders waren gekomen om hun ouders te beschaven.

Recht wordt ondergeschikt aan eigenbelang

Trouw 10.09.2010 Dat het Westen de weg kwijt is, is al jaren duidelijk. Maar dat een dynamiek op gang komt die samenlevingen kan ontwrichten is nieuw. Van Amerika tot Europa en Australië verscherpen de tegenstellingen en verpulvert het politieke midden.

woensdag 8 september 2010 door Henk Hofland

Politieke obesitas

NRC 08.09.2010 Ondanks hun nog altijd onovertroffen welvaart hebben de burgers van het Westen het niet gemakkelijk. De economie is nog altijd in een crisis en niemand kan met enige zekerheid zeggen of het binnenkort beter wordt. Amerikanen zowel als Europeanen voelen zich belaagd door massale immigratie.

Ondanks de overal merkbare, vaak hinderlijke, tot het hermetisch naderende veiligheidsmaatregelen voelen de burgers zich bedreigd door het terrorisme. De openbare orde brokkelt af. De supermacht is na zeven jaar nog altijd verstrikt in twee voorlopig uitzichtloze oorlogen.

En de meeste nationale regeringen wekken niet de overtuiging dat ze iets wezenlijks aan deze overstelpende problematiek kunnen doen.

Lees verder »

woensdag 8 september 2010 door Henk Hofland

Politieke obesitas

NRC 08.09.2010 Ondanks hun nog altijd onovertroffen welvaart hebben de burgers van het Westen het niet gemakkelijk. De economie is nog altijd in een crisis en niemand kan met enige zekerheid zeggen of het binnenkort beter wordt. Amerikanen zowel als Europeanen voelen zich belaagd door massale immigratie.

Ondanks de overal merkbare, vaak hinderlijke, tot het hermetisch naderende veiligheidsmaatregelen voelen de burgers zich bedreigd door het terrorisme. De openbare orde brokkelt af.

De supermacht is na zeven jaar nog altijd verstrikt in twee voorlopig uitzichtloze oorlogen. En de meeste nationale regeringen wekken niet de overtuiging dat ze iets wezenlijks aan deze overstelpende problematiek kunnen doen.

Lees verder »

Populisme THEODOR HOLMAN

Parool 06.09.2010 Hij wil dat Europa hem vijf miljard euro per jaar geeft ‘om de illegale immigratie uit Afrika te bestrijden’. Gebeurt dat niet, zegt hij, ‘dan wordt Europa een tweede Afrika’.

Angst is drijfveer van populisme

VK 06.09.2010 God is nog altijd een blanke Amerikaan, stelt Ian Buruma. Populisme wordt overal gedreven door angst en rancune: angst om economische achter te blijven, en in status achteruit te gaan; en rancune tegen diegenen die profijt lijken te trekken uit ons ongeluk: de linkse elite, de immigranten die onze banen wegpikken, et cetera.

Deze sentimenten uiten zich niet overal hetzelfde. Amerikanen van het platteland, omringd door eindeloze vlakten, geïsoleerd en vaak ontheemd, hebben allang de gewoonte saamhorigheid te zoeken in kerken en tenten, waar zij zich laten leiden door charismatische predikers, die hun geld verdienen aan de angst en eenzaamheid van het volk. Sarah Palin en Glenn Beck zijn de nieuwste exponenten van deze lange traditie van demagogen die de hemel op aarde beloven, of althans een bevoorrechte plek in het hiernamaals.

Pedagogen en demagogen in de politiek

NRC 05.09.2010 Dominique Moisi is een van die nog steeds zeldzame prominente Franse wetenschappers die het Engels goed beheersen en daarom ook buiten hun land goed gehoord worden. Deze Franse expert op het gebied van de internationale betrekkingen  heeft nu een kort stukje geschreven in de Huffington Post waarin hij president Obama en president Sarkozy tegenover elkaar zet – en daarbij indirect een pleidooi houdt voor meer pedagogie in de politiek.

PVV legt crisis genadeloos bloot, wie antwoordt hem?

NRC 05.09.2010 Geert Wilders heeft het oude bestel opnieuw afgetroefd. Door te zeggen wat iedereen kon zien. De CDA-fractie was diep verdeeld over een rechtse coalitie, maar de ‘oude partijen’ VVD en CDA dachten met een toverformule het rechtse vehikel toch op de weg te kunnen krijgen. Beide partijen maar vooral het CDA moeten toekomstige electorale schade vrezen.

Lees verder »

Imago (1) ephimenco

Trouw 04.09.2010 Tegen een centrum-rechts kabinet van VVD en CDA dat door de populisten van de PVV wordt gedoogd, worden verschillende argumenten ingebracht. Steeds vaker wordt er bijvoorbeeld met veel aplomb getrompetterd dat de positie van Nederland in het geding is.

september 5, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 reacties

 1. […] Zie ook: Niet alleen België verwilderd door het Populisme […]

  Pingback door Ruzie in de CDU Berlijn om Speech Geert Wilders PVV « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 3, 2010

 2. […] Opkomst van het  Wilderiaanse Populisme heeft kennelijk nogal wat losgemaakt in Nederland. Echter ook in het Buitenland: Berlijn, Tel Aviv, […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – vervolg rechtzaak van de eeuw ! deel 8 – Vrijspraak « Debat in de Digitale Hofstad | juni 24, 2011

 3. […] Niet alleen België verwilderd door het Populisme […]

  Pingback door CDA versus het Populisme « Debat in de Digitale Hofstad | juli 2, 2011

 4. […] invloeden. Onze blonde Übermensch is al met de voorbereidingen bezig … en het Plebs lijkt te […]

  Pingback door De dreiging der Kruistochten in de 21e eeuw « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 6, 2011

 5. […] het  Wilderiaanse Populisme heeft kennelijk nogal wat losgemaakt in Nederland. Echter ook in het Buitenland: Berlijn, Tel Aviv, […]

  Pingback door Rechtzaak van de eeuw Geert Wilders PVV ! – Verzoek cassatie afgewezen « Debat in de Digitale Hofstad | maart 28, 2012

 6. […] Niet alleen België verwilderd door het Populisme […]

  Pingback door Kabinet Grillo in Nederland in 2013 ? « Debat in de Digitale Hofstad | maart 8, 2013

 7. […] zie ook: Niet alleen België verwilderd door het Populisme […]

  Pingback door De Tijdgeest genaamd Populisme « Debat in de Digitale Hofstad | maart 23, 2013

 8. […] zie ook: Niet alleen België verwilderd door het Populisme […]

  Pingback door De Polarisatie in Nederland neemt toe !! « Debat in de Digitale Hofstad | juli 14, 2016


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: