Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2

Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden.

Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag.

CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV. Hij hoop dat ze dan „bij zinnen komen” en het voorgenomen minderheidskabinet met VVD met gedoogsteun van de partij van Geert Wilders afwijzen.

De Amsterdamse CDA-top is sterk verdeeld over samenwerking met Wilders’ PVV. Oud-senator Willem Stevens: ”Ik denk dat we in deze combinatie meer van onze eigen punten kunnen verwezenlijken dan in welke andere mogelijke coalitie.” …

De Zuid-Hollandse afdeling van het CDA is ‘positief kritisch’ ten aanzien van de onderhandelingen met de VVD en PVV voor een minderheidskabinet.

PvdA-leider Job Cohen is niet standvastig geweest in zijn verklaringen over eventuele deelname aan een middenkabinet.

Dat zegt PvdA-prominent Ed van Thijn in een interview met nu.nl. ‘Rutte is als enige consequent geweest’, oordeelt Van Thijn. Voor de onderhandelingen over een Paars-plus kabinet had VVD-leider Rutte bedongen dat Cohen blokkades zou opheffen tegen andere combinaties.

PvdA-prominent Ed van Thijn heeft kritiek op Job Cohen. Hij vindt dat Cohen te snel is weggelopen van een middenkabinet.

Later in het interview noemt hij het ‘onwennigheid’ van Cohen. Hij verwacht overigens veel weerstand vanuit binnen- en buitenland tegen een eventueel minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV.

Vorige week uitten PvdA-prominenten Jan Pronk en Willem Vermeend forse kritiek op partijleider Job Cohen vanwege zijn rol in de kabinetsformatie. Door het ontbreken van een strategie heeft hij de kansen op kabinetsdeelname van de PvdA verkleind. Cohen zelf beweert overigens een middenkabinet nooit te hebben geblokkeerd

Zie ook: Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 1

CDA

 

CDA-moslims: partij zoekt binding niet meer

NRC 21.08.2010 CDA-moslims hebben grote moeite met de koers van hun partij en de formatieonderhandelingen met de PVV. Zij voelen zich steeds minder thuis bij het CDA.

De laatste tijd herkennen moslims binnen het CDA zich niet meer in de partij-leiding. Zij vragen zich af of het CDA nog wel geloofwaardig is, nu zij in zee wil met een „anti-Islampartij”. Het CDA is niet meer in staat bevolkingsgroepen te binden, luidt de kritiek van moslim CDA-ers actief in de lokale politiek.

Welke CDA-Kamerleden vormen een risico?

VK 21.08.2010 DEN HAAG – Welke zes CDA-Kamerleden zouden weleens een gevaar kunnen gaan vormen voor de coalitie met VVD met gedoogsteun van de PVV? Een overzicht. 

Vier tot zes CDA’ers vormen risico

VK 21.08.2010 ‘CDA-fractie telt een dissident.’ Met die kop in een ochtendblad leken oude tijden vrijdag te herleven. Maar het is niet waar, bezweren ze vanuit CDA-kring, er zijn geen dissidenten.

Twee dissidenten in Kamerfractie CDA

Trouw 21.08.2010 Niet één, maar twee CDA-Kamerleden zijn om principiële redenen tegen een kabinet met de VVD dat gedoogsteun krijgt van de PVV. Dit meldt een zeer goed ingevoerde bron die persoonlijk met het Kamerlid heeft gesproken.

‘Niet één, maar twee dissidenten binnen CDA-fractie’

Elsevier 21.08.2010 De CDA-fractie telt niet één, maar minstens twee linkse leden die om principiële redenen weigeren samen te werken met de PVV. Dat meldt dagblad Trouw zaterdag op basis van ‘een zeer goed geïnformeerde bron’.

Zetten de twee personen – om wie het gaat is niet bekend – hun verzet door, dan heeft de coalitie van VVD, PVV en CDA geen meerderheid meer in de Tweede Kamer.

De namen die de ronde doen, zijn onder meer Coskun Çörüz, Sabine Uitslag en Ad Koppejan. Volgens de Volkskrant zouden het ook Sander de Rouwe, Kathleen Ferrier of Madeleine van Toorenburg kunnen zijn.

Mochten een of twee CDA’ers dwarsliggen in de coalitie, dan kan er wellicht een beroep gedaan worden op de SGP. De tweekoppige gereformeerde fractie is, onder bepaalde voorwaarden, bereid een rechts kabinet te steunen. De SGP heeft van alle partijen in de Kamer het vaakst ingestemd met moties van de PVV.

‘Twee CDA-Kamerleden tegen PVV’

De Pers 21.08.2010 Er zijn twee CDA-Kamerleden tegen een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Dit meldt dagblad Trouw zaterdag naar aanleiding van een ‘zeer goed ingevoerde bron’ die met het kamerlid zou hebben gesproken.

 1. Verhagen zwijgt over dissident
 2. Regeerakkoord wankelt
 3. 1000 CDA-leden tegen PVV

De krant meldde eerder dat er één Kamerlid was met principiële bezwaren.

CDA kiest bewust voor rechts, niet uit noodzaak

Trouw 21.08.2010 De katholieke politicus Nolens weigerde in 1925 samenwerking met de socialisten, omdat hun ideologie in zijn ogen ten diepste met de katholieke beginselen in strijd was. Alleen bij uiterste noodzaak zou hij tot deze ’zeer ongewenste’ samenwerking bereid zijn.

CDA-studenten

Parool 21.08.2010 Op de chips- en colabijeenkomst van onze CDA-studentenvereniging discussieerden we over het volgende onderwerp: is Doekle Terpstra een godsdienst of een ideologie?

Het onhandige geweten

VK 20.08.2010 Niks is in de politiek zo onhandig als gewetensbezwaren.

De (dubbele) moraal van het CDA

VK 20.08.2010 Wat de ‘dubbele moraal’ van Van Agt legitimeert.

Van Agt, Nederland is de Gazastrook niet!

Elsevier 20.08.2010 Sommige media onder aanvoering van de oude CDA-elite willen een crisis simuleren in het CDA. Er is immers geen crisis in het CDA. Maar als deze lieden doorgaan met hun sabotage, dan ontstaat er vanzelf een.

Dries van Agt opende deze week frontaal de aanval op het CDA. Hij is al geruime tijd uitgekeken op het CDA. Van Agt keerde zich tegen de onderhandelingen tussen VVD en het CDA met de gedoogsteun van PVV. In de media noemde hij vooral een aantal economische redenen ter onderbouwing van zijn aanval op het CDA.

CDA-Kamerleden: Geen dissident binnen de gelederen

Elsevier 20.08.2010 Diverse CDA-Kamerleden, fractievoorzitter Maxime Verhagen incluis, weerspreken de berichtgeving van dagblad Trouw dat de …

CDA ziet geen dissident in fractie

AD 20.08.2010  DEN HAAG – Alle leden van de CDA-fractie willen eerst het resultaat van de onderhandelingen met VVD en PVV over de vorming van een minderheidskabinet zien, voordat ze afwegen of ze er hun goedkeuring aan kunnen geven. Unaniem is wel afgesproken …

Verhagen: voorbehoud geldt voor iedereen

VK 20.08.2010 ‘Er geldt voor iedereen, ook voor mezelf, een voorbehoud op de inhoud van de onderhandelingen.’ Zo reageerde Maxime Verhagen van het CDA vrijdag op de berichten dat er in zijn partij een heuse dissident zou zijn, tegen een kabinet met VVD en gedoogsteun van de PVV.

Twee dissidenten in Kamerfractie CDA

Trouw 20.08.2010 Niet één, maar twee CDA-Kamerleden zijn om principiële redenen tegen een kabinet met de VVD dat gedoogsteun krijgt van de PVV. Dit meldt een zeer goed ingevoerde bron die persoonlijk met het Kamerlid heeft gesproken.

Overleeft het CDA de PVV?

Trouw 20.08.2010 De vraag of het CDA kan samenwerken met de PVV in een regeringscoalitie verdeelt de partij tot op het bot. Oude reflexen herleven: moet de partij voorrang geven aan principes of gaat het om de macht?

Jonge CDA’ers steunen Verhagen

Spits 19.08.2010 Een groep van zeventien overwegend jonge CDA-wethouders, gedeputeerden en burgemeesters heeft CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen met een brief een hart onder de riem gestoken. De CDA-politici, vooral uit het zuiden van het land, spreken hun volledige vertrouwen uit in Verhagen als onderhandelaar en in de keuzes die hij maakt.

  

Steunbetuiging voor Verhagen

DePers 19.08.2010 Een groep van zeventien overwegend jonge CDA-wethouders, gedeputeerden en burgemeesters heeft CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen met een brief een hart onder de riem gestoken. De CDA-politici, vooral uit het zuiden van het land, spreken hun volledige vertrouwen uit in Verhagen als onderhandelaar en in de keuzes die hij maakt.

Steun voor Verhagen

Telegraaf 19.08.2010 Een groep van zeventien overwegend jonge CDA-wethouders, gedeputeerden en burgemeesters heeft CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen met een brief een hart onder de riem gestoken. De CDA-politici, vooral uit het zuiden van het land, spreken hun volledige vertrouwen uit in Verhagen als onderhandelaar en in de keuzes die hij maakt.

Opnieuw steunbetuiging CDA’ers

19.08.2010 Een groep van zeventien CDA-bestuurders heeft per brief het vertrouwen uitgesproken in fractieleider Maxime Verhagen, die namens het CDA onderhandelt met de VVD en PVV over een nieuw kabinet. Zij hebben de brief gestuurd omdat volgens hen vooral de critici binnen het CDA zich roeren nu Verhagen onderhandelt over een minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogsteun krijgt van de PVV van Geert Wilders. Partijprominenten als oud-premier Dries van Agt, maar ook lokale politici spraken zich de afgelopen tijd uit tegen onderhandelingen met Wilders.

“Wij willen graag ook het andere geluid laten horen, het geluid dat wij van velen horen wanneer wij dagelijks met zeer veel mensen spreken”, schrijven de CDA’ers. “Het geluid van een groot vertrouwen in ons CDA.” En Verhagen krijgt daarbij als onderhandelaar ‘alle vertrouwen’.

 

Rechtsstaat is robuuster dan veel CDA’ers denken

Trouw 18.08.2010 Oud-premier Dries van Agt schreef afgelopen maandag een behartenswaardig stuk op de opiniepagina van de Volkskrant met de voor de persoon Van Agt niet zo verrassende conclusie.

CDA-politiek? Welnee, de EO zoekt het debat

Trouw 18.08.2010 Volgens tv-recensent Willem Pekelder bedrijft de EO CDA-politiek en actiejournalistiek. Het standpunt van de omroep zou zijn dat het CDA niet thuishoort in een coalitie met VVD en PVV en daarom zouden wij onze gasten zodanig selecteren dat de huidige formatie gaat mislukken.

Wat is dat, de rechtsstaat?

Trouw 18.08.2010 Sinds de PVV mee onderhandelt over een coalitie, klinkt alom de waarschuwing dat onze rechtsstaat gevaar loopt. Voor welke dreiging we moeten vrezen, is verre van duidelijk.

CDA-fractie blijft achter Verhagen staan

Trouw 18.08.2010 Oproepen van verontruste CDA-leden om te stoppen met de formatieonderhandelingen met de PVV, heeft de CDA-fractie in de Tweede Kamer naast zich neergelegd.

‘Dit is geen pro-PVV-manifest’

Parool 18.08.2010 DEN HAAG – Meteen nadat hij een petitie tegen samenwerking met de PVV in ontvangst had genomen, heeft waarnemend CDA-partijvoorzitter Henk Bleker woensdag een petitie gekregen die ervoor pleit met VVD en PVV verder te praten over de vorming van …

Actieve CDA-leden doen hun zegje

Telegraaf 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen en gaan van leden die in de regio actief zijn voor de partij. Zij krijgen de kans om hun zegje te doen over een mogelijke samenwerking met de PVV.

‘Inloopspreekuur’ CDA over samenwerken met PVV

Elsevier 18.08.2010 CDA’ers die zich geroepen voelen iets te zeggen over een minderheidskabinet van hun partij en VVD, met gedoogsteun van de PVV, kregen woensdag hiertoe de kans. In groepssessies wordt gepraat over een mogelijke samenwerking met de partij van Geert Wilders.

CDA-partijvoorzitter: begin van discussie

Telegraaf 18.08.2010  Henk Bleker beschouwt het manifest van CDA-leden tegen samenwerking met de PVV als „een begin van een verdere discussie” binnen de partij.

Actieve CDA-leden doen hun zegje

VK 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen… en gaan.

Actieve CDA-leden doen hun zegje

NU 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen en gaan van leden die in de regio actief zijn voor de partij.

Actieve CDA-leden doen hun zegje

Metro 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen en gaan van leden die in de regio actief zijn voor de partij. Zij krijgen de kans om hun zegje te doen over een mogelijke samenwerking met de PVV.

CDA-leden doen hun zegje

Spits 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het vandaag een komen en gaan van leden die regionaal actief zijn voor de partij. Zij krijgen de kans om hun mening te geven over een mogelijke samenwerking met de PVV. In de partij is volop discussie over de onderhandelingen die het CDA nu voert over een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV.

‘Dit is geen pro-PVV-manifest’

VK 18.08.2010 Meteen nadat hij een petitie tegen samenwerking met de PVV in ontvangst had genomen, heeft waarnemend CDA-partijvoorzitter Henk Bleker woensdag een petitie gekregen die ervoor pleit met VVD en PVV verder te praten over de vorming van een kabinet en de uitkomsten af te wachten.

CDA-partijvoorzitter: manifest is begin discussie

VK 18.08.2010 Waarnemend CDA-partijvoorzitter Henk Bleker beschouwt het manifest van CDA-leden tegen samenwerking met de PVV als ‘een begin van een verdere discussie’ binnen de partij.

Leden CDA doen hun zegje

De Pers 18.08.2010 Op het partijkantoor van het CDA in Den Haag is het woensdag een komen en gaan van leden die in de regio actief zijn voor de partij. Zij krijgen de kans hun zegje te doen over een mogelijke samenwerking met de PVV. In de partij is volop discussie over de onderhandelingen die het CDA nu voert met de VVD over een minderheidskabinet met gedoogsteun van de partij van Geert Wilders.

Van Agt: Niet praten met PVV, wel met Hamas

Elsevier 17.08.2010 Ik verheug me nu al op de boze oude CDA-coryfee die zich morgen uit de leunstoel hijst om de wereld te vertellen hoe het zit. Want het lijkt wel een gecoördineerde actie tussen sommige kranten en oude politici. Het is leuk als oude mensen een mening hebben. Maar ze moeten niet zo betweterig zijn.

Gisteren was daar Dries van Agt met een waarschuwend betoog in de Volkskrant.  

Verhagen onderbreekt formatie; praat CDA-fractie bij

Elsevier 17.08.2010 CDA-leider Maxime Verhagen heeft de formatie-onderhandelingen dinsdag onderbroken om in Den Haag zijn fractie bij te praten over de voortgang. CDA en VVD willen samen een minderheidskabinet vormen, waaraan de PVV gedoogsteun verleent.

Verhagen praat fractie CDA bij over formatie

VK 17.08.2010 DEN HAAG – CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft zijn fractie dinsdag bijgepraat over de formatieonderhandelingen met de VVD en de PVV. Verhagen onderbrak daarvoor de besprekingen die hij voert met VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders.

CDA sluit niet langer de rijen

VK 17.08.2010 Het aantal CDA’ers dat zich openlijk uitspreekt tegen politieke samenwerking met de PVV nadert de duizend, het aantal ondertekenaars van een tegenpetitie is zelfs al ver over dat aantal heen.

Prominenten CDA en VVD: milieu slecht af met rechts

VK 17.08.2010 Volgens CDA- en VVD-prominenten kan samenwerking met de PVV zeer slecht uitpakken voor natuur en milieu. Pieter Winsemius (VVD), Herman Wijffels en Cees Veerman (CDA) waarschuwen onder meer voor ‘de schande’ van een gebrekkig klimaatbeleid.

‘Geplande coalitie tegen landsbelang’

VK 17.08.2010 Het kan verkeren. Nog geen vier jaar geleden wist Herman Wijffels (68) een kabinet met het CDA te smeden op basis van de beginselen People, Planet, Profit, met daarin naar eigen zeggen ‘een sterke ecologische dimensie’.  

Fries CDA gedoogt Wilders

Telegraaf 17.08.2010 De Friese afdeling van het CDA accepteert dat de partij dooronderhandelt met de PVV. Dat zei voorzitter Douwe Tamminga van het CDA-bestuur in Friesland dinsdag naar aanleiding van een ledenvergadering van de afdeling.

CDA Friesland voorstander van kabinet met PVV

Elsevier 17.08.2010 De Friese afdeling van het CDA staat achter de onderhandelingen die de christen-democraten in Den Haag voeren met de PVV. Wel stelt ‘CDA Fryslân’ enkele voorwaarden. Dat is gebleken tijdens een ledenvergadering van de afdeling, meldt de Leeuwarder Courant dinsdag.

Al 1000 CDA-leden tegen samenwerking met PVV

Parool 17.08.2010 DEN HAAG – Precies duizend CDA-leden hebben zich tot nu toe openlijk gekeerd tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Ze hebben een manifest ondertekend dat sinds vorige week donderdag op internet staat en die dag ook in dagblad …

1000 CDA’ers tegen samenwerking PVV

Telegraaf 17.08.2010 Duizend CDA-leden hebben zich tot nu toe openlijk gekeerd tegen een samenwerking van hun partij met de PVV.

Al 1000 CDA-leden tegen samenwerking met PVV

AD 17.08.2010 DEN HAAG – Precies duizend CDA-leden hebben zich tot nu toe openlijk gekeerd tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Ze hebben een manifest ondertekend dat sinds vorige week donderdag op internet staat en die dag ook in dagblad …

Al 1000 CDA-leden tegen samenwerking met PVV

VK 17.08.2010 – Precies duizend CDA-leden hebben zich tot nu toe openlijk gekeerd tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Ze hebben een manifest ondertekend dat sinds vorige week donderdag op internet staat en die dag ook in dagblad Trouw werd gepubliceerd.

Verhagen praat ook partijbestuur bij
Telegraaf 17.08.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen praat dinsdagavond ook het partijbestuur bij over de voortgang in de formatieonderhandelingen met de VVD en de PVV. Eerder dinsdag deed hij dat al met zijn fractie.

CDA-fractie bijeen voor beraad
Telegraaf 17.08.2010  CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft zijn fractie dinsdag bijgepraat over de formatieonderhandelingen met de VVD en de PVV. Verhagen onderbrak daarvoor de besprekingen die hij voert met VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders.

Partijvoorzitter: Het CDA is helemaal niet verdeeld

Elsevier 17.08.2010 Alle onheilspellende berichten in verschillende kranten ten spijt: het CDA is niet verdeeld over de kwestie of er geregeerd moet worden met de PVV …

CDA-top weerspreekt verdeeldheid

Parool 17.08.2010 DEN HAAG – Ondanks kritiek van een groeiende rij van prominenten en vroegere kopstukken, ontkent de CDA-top dat er sprake is van verdeeldheid binnen de partij. Dat er volop discussie is, wordt grif toegegeven, maar dat is “goed” want …

CDA-voorzitter ontkent verdeeldheid

17.08.2010 (Novum) – Er is wel discussie, maar geen verdeeldheid in het CDA over de onderhandelingen met de PVV. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Henk Bleker dinsdagmiddag gezegd in reactie op het toenemende gemor in zijn partij.

Duitse zusterpartij van CDA waarschuwt voor PVV

Elsevier 16.08.2010 De Duitse zusterpartij van het CDA, het CDU, reageert in een open brief aan CDA-leider Maxime Verhagen vol verbazing en onbegrip op de coalitie-onderhandelingen met de PVV.

De brief is geschreven door voorzitter Bart van Winsen van het CDA-CDU Euregio Verband en zijn Duitse collega Franz-Josef Achterkamp.  ‘De schadelijke en vaak schandelijke uitspraken van leider Wilders staan volstrekt haaks op het gedachtegoed dat CDA en CDU delen en uitdragen binnen de Europese christendemocratie,’ staat in de open brief die maandag is verstuurd.

Duitse partner CDA: ‘PVV haaks op Europees gedachtegoed’

Telegraaf 16.08.2010 Het grensoverschrijdende Euregio-samenwerkingsverband van het CDA en de Duitse zusterpartij CDU reageert in een open brief aan CDA-leider Maxime Verhagen vol verbazing en onbegrip op de onderhandelingen met de PVV.

CDA/CDU: PVV schadelijk voor EU

VK 16.08.2010 Het grensoverschrijdende Euregio-samenwerkingsverband van het CDA en de Duitse zusterpartij CDU reageert in een open brief aan CDA-leider Maxime Verhagen vol verbazing en onbegrip op de onderhandelingen met de PVV.  

‘PVV haaks op Europese achtergrond’

DePers 16.08.2010 Het grensoverschrijdende Euregio-samenwerkingsverband van het CDA en de Duitse zusterpartij CDU reageert in een open brief aan CDA-leider Maxime Verhagen vol verbazing en onbegrip op de onderhandelingen met de PVV.

CDA’er Van Agt ziet niets in samenwerking PVV

NRC 16.08.2010 Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Van Agt schrijft vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet „bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden”.

Van Agt: CDA, stop het onderhandelen met de PVV!

Elsevier 16.08.2010 Voormalig CDA-premier Dries van Agt roept zijn partijgenoten op om ervoor te zorgen dat de Kamerfractie zich terugtrekt uit de regeringsonderhandelingen met VVD en PVV.

‘Sommige eisen van de PVV zijn onaanvaardbaar, zij mogen ook niet gedeeltelijk ingewilligd worden,’ aldus Van Agt. De oud-premier (1977- 1982) schrijft dit in een ingezonden brief in de Volkskrant.

De CDA’er verwacht niet dat de meest radicale standpunten van Wilders zoals een verbod op de Koran en een hoofddoekbelasting in het regeer- of gedoogakkoord zullen komen

Ook Van Agt wil geen samenwerking PVV

Trouw 16.08.2010  Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Volgens Van Agt is de principiële vraag of CDA’ers hun kabinet in leven willen laten houden door een politieke fractie die een verwerpelijke ideologie heeft.

Van Agt schrijft maandag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet „bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden.”

Linkse CDA’ers verliezen geloof

DePers 16.08.2010 De onderhandelingen met Geert Wilders zijn voor veel CDA’ers het zoveelste bewijs dat hun partij steeds rechtser wordt. ‘Niet wij, maar zij moeten uit de partij.’

Van Agt ziet niets in PVV

Telegraaf 16.08.2010 Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Van Agt schrijft maandag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet „bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden.”

CDA’er Van Agt ziet niets in samenwerking PVV

Nu 16.08.2010 AMSTERDAM – Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV.

CDA’er Van Agt ziet niets in samenwerking PVV

AD 16.08.2010  AMSTERDAM – Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Van Agt schrijft maandag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet ”bewerkstelligen dat de Kamerfractie …

Van Agt slaat ‘alarm’ vanwege formatie met PVV

Vk 16.08.2010  Oud-premier Van Agt tekent protest aan tegen de onderhandelingen van zijn CDA met de PVV over een nieuw kabinet. In een artikel dat de Volkskrant vandaag publiceert , roept hij de Kamerfractie van het CDA op terug te keren op haar schreden. Dries van Agt (79) is de meest prominente CDA’er tot nu toe die ernstig bezwaar maakt tegen de onderhandelingen met de PVV.

Van Agt fel tegen formatie met PVV

VK 16.08.2010 Oud-premier Van Agt tekent protest aan tegen de onderhandelingen van zijn CDA met de PVV over een nieuw kabinet.

CDA’er Van Agt ziet niets in samenwerking PVV

Metro 16.08.2010 Oud-premier Dries van Agt (CDA) ziet niets in een kabinet van de VVD en zijn partij met gedoogsteun van de PVV. Van Agt schrijft maandag in een opiniestuk in de Volkskrant dat het CDA moet ,,bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden.”

CDA verdeeld over samenwerking met PVV

AD 16.08.2010 AMSTERDAM – Na een petitie tegen samenwerking met de PVV heeft een CDA-lid nu ook een petitie vóór samenwerking met de PVV opgezet. Meer dan duizend mensen hebben de petitie op wijstaanachterhetcda.org getekend. Naar schatting …

Vrijheid is ook om niet voor de PVV te kiezen

Trouw 15.08.2010 Als medeondertekenaars van het manifest ’Wij staan voor onze grondrechten’ krijgen wij, naast een overweldigend aantal positieve reacties, ook vragen. Die vragen richten zich vooral op ons ’ondemocratisch handelen’.

Ondanks onrust doet CDA volop zaken

Trouw 14.08.2010 Nog voor de drie fractievoorzitters onder leiding van informateur Ivo Opstelten de onderhandelingen konden openen, moest er al een binnenbrandje worden geblust

Petitie vóór overleg PVV ook populair

Trouw 14.08.2010 Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ ging vrijdag online en heeft al meer dan 360 ondertekenaars

Petitie vóór overleg CDA en PVV ook populair

Parool 14.08.2010 Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ ging vrijdag online en heeft al meer dan 360 ondertekenaars. De oproep is een persoonlijk idee van CDA’er John Kuijt en is een reactie op een manifest waarin CDA’ers kunnen aangeven dat zij tegen de onderhandelingen van het CDA met de PVV zijn. website Wijstaanvooronzegrondrechten.org.

Hij ergerde zich aan de in zijn ogen onevenredige grote aandacht in de media voor het protestmanifest, dat onlangs in het leven werd geroepen. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ ging vrijdag online en heeft al meer dan 490 ondertekenaars.

Petitie vóór overleg CDA en PVV ook populair

VK 14.08.2010 Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties.

Petitie vóór overleg CDA en PVV ook populair

AD 14.08.2010 DEN HAAG – Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ heeft al meer dan 360 ondertekenaars.

Petitie vóór overleg CDA en PVV ook populair  

Telegraaf 14.08.2010  Een petitie op het internet waarin leden van het CDA kunnen aangeven dat zij achter het overleg van hun partij met de PVV staan, trekt veel reacties. Het manifest ‘wij staan achter het cda’ ging vrijdag online en heeft al meer dan 360 ondertekenaars. De oproep is een persoonlijk idee van CDA’er John Kuijt en is een reactie op een manifest waarin CDA’ers kunnen aangeven dat zij tegen de onderhandelingen van het CDA met de PVV zijn.

Aantal ondertekenaars CDA-manifest groeit

Trouw 13.08.2010 Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Inmiddels hebben 333 christendemocraten zich aangesloten.

Veel reacties op manifest, ook negatieve

Trouw 13.08.2010 Het manifest zal een lelijke streep zijn door de rekening van Verhagen.

Weerstand CDA’ers groeit

DePers 13.08.2010 Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Inmiddels hebben 333 christendemocraten zich aangesloten bij het manifest, zo meldde initiatiefnemer Wouter Beekers vrijdag. ,,Maar nog niet alle reacties zijn verwerkt, dus het zijn er eigenlijk nog meer”, aldus Beekers, historicus aan de Vrije Universiteit.

Weerstand CDA’ers groeit

DePers 13.08.2010 Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Inmiddels hebben 333 christendemocraten zich aangesloten bij het manifest, zo meldde initiatiefnemer Wouter Beekers vrijdag. ,,Maar nog niet alle reacties zijn verwerkt, dus het zijn er eigenlijk nog meer”, aldus Beekers, historicus aan de Vrije Universiteit.

Honderden CDA’ers tegen PVV

Spits 13.08.2010 Een dikke driehonderd CDA-leden hebben inmiddels een petitie ondertekend tegen samenwerking van hun partij met de PVV. Volgens initiatiefnemer Wouter Beekers zijn er meer reacties binnengekomen, maar zijn die nog niet allemaal verwerkt.

Minder CDA’ers voor kabinet met PVV

Spits 13.08.2010 De steun van CDA-kiezers voor een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV is fors afgenomen. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van cijfers van onderzoeksbureau Synovate.

Slechts 49% van de CDA-stemmers is voor zo’n minderheidskabinet. Vorige week was dat nog 79%, volgens een peiling van Maurice de Hond.

Aantal ondertekenaars CDA-manifest groeit

Nu 13.08.2010  DEN HAAG – Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders.

Aantal ondertekenaars CDA-manifest groeit

Metro 13.08.2010 Steeds meer CDA-leden ondertekenen een petitie tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders. Inmiddels hebben 333 christendemocraten zich aangesloten bij het manifest, zo meldde initiatiefnemer Wouter Beekers vrijdag. ,,Maar nog niet alle reacties zijn verwerkt, dus het zijn er eigenlijk nog meer”, aldus Beekers, historicus aan de Vrije Universiteit.

CDA’ers starten campagne tegen samenwerking met PVV

Elsevier 12.08.2010 Een groep bezorgde CDA-leden is op internet een handtekeningenactie gestart tegen een regering met gedoogsteun van de PVV. De ‘fundamentele waarden’ van de democratie zouden met de partij van Geert Wilders in gevaar komen. ‘Wij, leden van het Christen-Democratisch Appèl, staan pal voor onze grondrechten,’ zo begint het manifest dat te vinden is op wijstaanvooronzegrondrechten.org.

Zie ook:

CDA’ers protesteren tegen samenwerking met Wilders

NRC 12.08.2010 Rotterdam, 12 aug. Een groep ongeruste CDA’ers heeft een petitie ondertekend tegen regeringssamenwerking van hun partij met de PVV. Het manifest werd vanochtend gepubliceerd in dagblad Trouw.

CDA-actie tegen PVV

Telegraaf 12.08.2010 Tientallen CDA-leden roepen in een manifest op om te stoppen met de onderhandelingen met de PVV. Ze stellen dat het accepteren van gedoogsteun van de partij van Geert Wilders de rechtsstaat ondergraaft.

Manifest CDA’ers tegen PVV

Trouw 12.08.2010 Een groep verontruste CDA-leden roept via een manifest de partijleiding op te stoppen met de formatieonderhandelingen waarbij de PVV aan tafel zit.

Manifest CDA’ers tegen regering met Wilders

NU 12.08.2010 Een groep ongeruste CDA’ers heeft een petitie ondertekend tegen regeringssamenwerking met de PVV van Geert Wilders.

Lees ook
CDA’ers tegen regering met Wilders
Verhagen waarschuwt Wilders
Terpstra organiseert intern verzet CDA  

Verhagen tegen ongeruste CDA’ers: Wacht resultaten af!

Elsevier 12.08.2010 CDA-leider Maxime Verhagen vindt dat ongeruste partijgenoten eerst maar eens de resultaten van de onderhandelingen moeten afwachten, voordat ze gaan protesteren tegen een regering met de PVV. ‘We zijn nog maar aan het begin van de onderhandelingen,’ zegt Verhagen donderdag in een reactie op de handtekeningenactie die een groep CDA-leden is gestart. ‘We moeten het resultaat afwachten.’

Verhagen: begrip voor ongerustheid

VK 12.08.2010 Maxime Verhagen kan zich voorstellen dat CDA’ers bezorgd zijn over de onderhandelingen met de PVV.

Verhagen zei dat donderdagochtend bij aanvang van een nieuwe dag onderhandelen met VVD en PVV. Hij reageert op een manifest van ongeruste CDA-leden die geen regeringssamenwerking met de PVV willen.

Verhagen snapt onrust in CDA

Spits 12.08.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen kan zich voorstellen dat leden van de partij bezorgd zijn over onderhandelingen met de Partij voor de Vrijheid.

Hij zei dat zojuist bij aanvang van een nieuwe dag formeren, in reactie op een manifest van boze CDA’ers. Verhagen noemde hun zorgen normaal, maar hij wees er ook op dat de onderhandelingen over een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV nog maar net zijn begonnen. ”We zijn nog maar aan het begin van de onderhandelingen. We moeten het resultaat afwachten.”

Verzet Terpstra tegen kabinet met PVV

Spits 09.08.2010 Doekle Terpstra gaat binnen het CDA het verzet organiseren tegen samenwerking met de PVV. Terpstra zei in het Radio 1 programma ‘Dit is de dag’ te hopen dat zijn partijgenoten “bij zinnen komen”.

CDA’er Terpstra: kleur bekennen bij congres

VK 09.08.2010 HILVERSUM – CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV. Terpstra zei dat maandag in het programma Dit is de Dag op Radio 1.

Ook zegt Terpstra: het gesprek openminded aangaan

Meer verloop bij CDA

DePers 09.08.2010 Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag.

Meer opzeggingen en aanmeldingen bij CDA

NU 09.08.2010 Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag. 

PVV verdeelt CDA Amsterdam

Parool 09.08.2010 AMSTERDAM – De Amsterdamse CDA-top is sterk verdeeld over samenwerking met Wilders’ PVV.
Oud-senator Willem Stevens: ”Ik denk dat we in deze combinatie meer van onze eigen punten kunnen verwezenlijken dan in welke andere mogelijke coalitie.” …

Provinciale CDA ‘positief kritisch’ over minderheidskabinet

RTVWEST 09.08.2010  –  DEN HAAG – De Zuid-Hollandse afdeling van het CDA is ‘positief kritisch’ ten aanzien van de onderhandelingen met de VVD en PVV voor een minderheidskabinet.

Het dagelijkse bestuur en de provinciale fractie zijn postief omdat de VVD en de PVV ook 18 miljard euro willen bezuinigen. Volgens een woordvoerder van het CDA is dat noodzakelijk voor het herstel van Nederland.

De afdeling kijkt wel kritisch of de vrijheid van godsdienst en onderwijs in het regeerakkoord overeind blijven staan.

Doekle Terpstra hoopt dat CDA ‘bij zinnen komt’

NU 09.08.2010 CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV.

‘CDA-congres moet kabinet afwijzen’

Parool 09.08.2010 CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV. Hij hoop dat ze dan ”bij zinnen komen” en het voorgenomen minderheidskabinet met VVD met gedoogsteun van de partij van Geert Wilders afwijzen.

Meer aanmeldingen dan opzeggingen bij CDA

VK 09.08.2010 Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen….

Meer opzeggingen en aanmeldingen bij CDA

Parool 09.08.2010 DEN HAAG – Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag.

Meer opzeggingen en aanmeldingen bij CDA

Telegraaf 09.08.2010 Het CDA heeft sinds het begin van deze maand zeker zestig opzeggingen van het lidmaatschap binnengekregen van partijleden. Daartegenover staan negentig nieuwe aanmeldingen. Dat zei een woordvoerder van het partijbestuur maandag.

‘Gedoogsteun PVV afwijzen’

Telegraaf 09.08.2010 CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat leden van zijn partij de komende weken echt gaan nadenken over wat het betekent als de christendemocraten samen gaan werken met de PVV. Hij hoop dat ze dan „bij zinnen komen” en het voorgenomen minderheidskabinet met VVD met gedoogsteun van de partij van Geert Wilders afwijzen.

Doekle Terpstra hoopt op bezinning CDA

09.08.2010 CDA-prominent Doekle Terpstra hoopt dat zijn partijgenoten de komende weken ‘bij zinnen’ zullen komen en tijdens een extra congres het minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV zullen wegstemmen. Dat zei Terpstra maandag op Radio 1.

VVD

 

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV
Telegraaf 15.08.2010  VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders. In het KRO-radioprogramma Kruispunt zei Voorhoeve zondagavond dat hij vooral principiële bezwaren heeft. Op oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas na roert bijna niemand zich hierover.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

Trouw 15.08.2010 De oud-minister van Defensie wees hierbij op het feit dat de PVV geen ‘eigen democratische verkiezingen kent en de Nederlandse grondwet wil veranderen’. De VVD-prominent wil nog geen oordeel uitspreken over een coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, omdat het eindresultaat van de onderhandelingen nog niet bekend is.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

Trouw 15.08.2010 VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders. In het KRO-radioprogramma Kruispunt zei Voorhoeve zondagavond dat hij vooral principiële bezwaren heeft. Op oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas na roert bijna niemand zich hierover.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

VK 15.08.2010 VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking…

VVD-coryfee Voorhoeve: Bezwaren tegen samenwerking met PVV

Elsevier 15.08.2010 VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders…  

Op oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas na roert bijna niemand zich hierover.

De liberaal is dit jaar ook lid geworden van D66, omdat hij niet eens is met de door de VVD gewenste forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Voorhoeve is actief binnen enkele hulporganisaties.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

Elsevier 15.08.2010 HILVERSUM (ANP) – VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders. In het KRO-radioprogramma Kruispunt zei Voorhoeve zondagavond dat hij vooral principiële bezwaren heeft. Op oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas na roert bijna niemand zich hierover. 

Zie ook:

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

AD 15.08.2010 HILVERSUM – VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders.

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

Parool 15.08.2010 HILVERSUM – VVD-prominent Joris Voorhoeve is uiterst kritisch over de poging van zijn partij en het CDA om tot een samenwerking te komen met de PVV van Geert Wilders. In het KRO-radioprogramma Kruispunt zei Voorhoeve zondagavond dat hij vooral …

Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV

15.08.2010 Voormalig VVD-leider Joris Voorhoeve is niet blij met de samenwerking die de VVD en CDA aangaan met de PVV willen aangaan. De oud-minister van Defensie zei zondagavond op Radio 1 het ‘merkwaardig’ te vinden dat ‘twee democratische partijen zich afhankelijk maken van een organisatie die zelf geen democratische partij is’.

Geen VVD-congres voor instemming coalitieakkoord

Elsevier 15.08.2010 De VVD is niet van plan de resultaten van de coalitieonderhandelingen ter instemming voor te leggen aan de leden. Wel zullen de liberalen hun achterban informeren over het bereikte resultaat. De wijze waarop moet nog worden bekeken.

‘Geen instemming nodig van leden’

Telegraaf  14.08.2010 De VVD is niet van plan de resultaten van de onderhandelingen voor te leggen aan de leden. Vrijdagavond liet VVD-prominent Pieter Winsemius in Nova weten dat hij het gewenst zou vinden als de leden van de VVD zich op enig moment kunnen uitspreken over een opgesteld regeerakkoord.

VVD: geen instemming nodig van leden

Trouw 14.08.2010 De VVD is niet van plan de resultaten van de coalitieonderhandelingen ter instemming voor te leggen aan de leden. Wel zullen de liberalen hun achterban informeren over het bereikte resultaat.

VVD: geen instemming nodig van leden

VK 14.08.2010 De VVD is niet van plan de resultaten van de coalitieonderhandelingen ter instemming voor te leggen aan de leden. Wel zullen de liberalen hun achterban informeren over het bereikte resultaat. Dat heeft een woordvoerster van het partijbestuur zaterdag laten weten. De wijze waarop moet nog worden bekeken.

VVD: geen instemming nodig van leden

Parool 14.08.2010  DEN HAAG – De VVD is niet van plan de resultaten van de coalitieonderhandelingen ter instemming voor te leggen aan de leden. Wel zullen de liberalen hun achterban informeren over het bereikte resultaat. Dat heeft een woordvoerster van het …

Winsemius: ook congres VVD-leden

Telegraaf 14.08.2010 HILVERSUM –  Oud-VVD-minister Pieter Winsemius vindt dat er net als bij het CDA ook binnen zijn partij „een moment” moet zijn waarop de leden een opgesteld regeerakkoord kunnen bespreken en kunnen aangeven of ze het steunen.

PvdA

‘Cohen niet consistent tijdens formatie’

NU 09.08.2010 PvdA-leider Job Cohen is niet consistent geweest in zijn verklaringen over eventuele deelname aan een middenkabinet.

‘Cohen niet standvastig’

DePers 09.08.2010 PvdA-prominent Ed van Thijn heeft in een interview met nu.nl kritiek op de houding van PvdA-leider Job Cohen. Hij vindt dat die niet standvastig is geweest in zijn verklaringen over een eventuele deelname aan een middenkabinet.

Van Thijn: Cohen draaide in formatie

Elsevier 09.08.2010  PvdA-prominent Ed van Thijn heeft kritiek op Job Cohen. De leider van de PvdA is volgens de oud-minister niet standvastig geweest in zijn verklaringen over deelname aan een middenkabinet. Hij vindt dat Cohen te snel is weggelopen van een middenkabinet.

‘Cohen niet standvastig’

Telegraaf 09.08.2010 Opnieuw uit een PvdA-prominent kritiek op Cohen. Volgens Ed van Thijn is de partijleider niet standvastig geweest in zijn verklaringen over een middenkabinet.

Van Thijn: ‘Cohen niet standvastig’

VK 09.08.2010 PvdA-leider Job Cohen is niet standvastig geweest in zijn verklaringen over eventuele deelname aan een middenkabinet. Dat zegt PvdA-prominent Ed van Thijn in een interview met nu.nl. ‘Rutte is als enige consequent geweest’, oordeelt Van Thijn. Voor de onderhandelingen over een Paars-plus kabinet had VVD-leider Rutte bedongen dat Cohen blokkades zou opheffen tegen andere combinaties.

Blog: 

Toch best wel hoop CDA’ers die Bruin I niet slikken

Fries CDA gedoogt onderhandelingen Gedoogkabinet I

Advertenties

augustus 10, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 reacties

 1. […] Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2 […]

  Pingback door Onderhandelingen kabinet Rutte I – Acties reeds onderweg « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 20, 2010

 2. […] en wellicht en misschien zelfs zo goed als zeker of ook weer niet o.a. de kwestie van de CDA ophef aan de orde. Zetten namelijk de twee personen – om wie het gaat is niet bekend – hun verzet […]

  Pingback door Tussenstand onderhandelingen Kabinet Rutte I – Informateur Ivo drinkt thee bij TriXie « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 22, 2010

 3. […] interne Spanningen bij  het CDA nemen toe daar er wat Dissidenten rondlopen. Zetten de twee personen – om wie het […]

  Pingback door Peilingen Maurice de Hond 22.08.2010 – 76 – ? = ? « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 22, 2010

 4. […] Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2 […]

  Pingback door Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 25, 2010

 5. […] Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2 […]

  Pingback door De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1 « Debat in de Digitale Hofstad | september 10, 2010

 6. […] Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2 […]

  Pingback door Nieuwe CDA-leider – En de winnaar is Ruth Peetoom « Debat in de Digitale Hofstad | april 3, 2011

 7. […] Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2 […]

  Pingback door CDA nog steeds in de steigers ……… « Debat in de Digitale Hofstad | juni 8, 2011

 8. […] Onvrede bij de VVD, CDA en PvdA – Minderheidskabinet versus Meerderheidskabinet – deel 2 […]

  Pingback door CDA nog steeds in de steigers !!!! – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | september 8, 2011


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: