Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Oppositiepartijen in Den Haag willen Kandidaat-wethouders ondervragen

Weerstand bij de Haagse Burgers.

De toekomstige oppositie schrijft dat het college in de afgelopen raadsperiode meerdere keren plannen heeft gepresenteerd die op veel weerstand van de bevolking stuitten.

Zie ook:

Meedoen in Den Haag, schrijf mee aan het College-akkoord.

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – Van NIMBY naar WiMBY!

Raadsleden vinden dat de Burger hun voor de voeten loopt

Nieuw licht op de Haagse Samenspraak ?

Burgers zouden het gevoel hebben onvoldoende te worden gehoord. De Inspraak zou nogal eens te wensen overlaten. Een meer open bestuur zou dit gevoel terug moeten dringen.

Haagse oppositie wil wethouders ondervragen

RTVWEST 03.05.2010  –  DEN HAAG – De toekomstige oppositiepartijen in Den Haag willen de kandidaat-wethouders van het nieuwe college ondervragen in een openbare hoorzitting. Dat schrijven ze in een open brief aan formateur Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA).

Volgens de partijen is bij de verkiezingen duidelijk geworden dat de burgers, maar ook politici van Den Haag meer openheid van het college van burgemeester en wethouders willen. Een openbare hoorzitting voorafgaand aan de bespreking van het collegeakkoord moet hieraan bijdragen. ‘Zo kan de raad zich informeren over de kennis, de visie en het enthousiasme van de kandidaat-wethouders’,  schrijven de partijen. ‘De gemeenteraad kan op deze manier goed en zorgvuldig inhoud geven aan haar recht wethouders te benoemen.’

De partijen vragen Van Nieuwenhoven ook om te komen met een collegeakkoord op hoofdlijnen, met concrete doelstellingen waarop de coalitie na vier jaar kan worden beoordeeld.

Weerstand

De toekomstige oppositie schrijft dat het college in de afgelopen raadsperiode meerdere keren plannen heeft gepresenteerd die op veel weerstand van de bevolking stuitten. Burgers zouden het gevoel hebben onvoldoende te worden gehoord. Een meer open bestuur zou dit gevoel terug moeten dringen.

De brief is ondertekend door Groenlinks, de Haagse Stadspartij, de Politieke Partij Scheveningen, de Partij voor de Dieren en de Islam Democraten.

» De brief van de Haagse  oppositiepartijen

Achtergrond:

Ook in Den Haag de Internationale Stad aan Zee sleutelt men nog steeds aan de rol van de burger.

Ja,  hoe staat het dus in Den Haag met de Vernieuwing in de Samenspraak ? Regelmatig kwam ook daar nogal eens de rol van de bewoner en de bewonersorganisaties ter sprake ivm de kwaliteit van de Inspraak en de Samenspraak !!!

En hoe zat het nu met die opmerking over de Goedopgeleide Elite versus « Het crapuul, Kool en de zijnen (vervolg) » als tegenaanval op de insprekende Haagse bewoners ? En hoe zat het met de inzet van de insprekende Bewoners uit Vinex Leidschenveen ?

Het Haagse gemeentebestuur gaat er bij het maken van nieuwe plannen niet naar streven om altijd op één lijn te komen met inwoners van de stad en bewonersorganisaties.

‘De kwaliteit van samenspraak en inspraak is niet gediend met het onder alle omstandigheden en ten koste van alles streven naar consensus. Maar dat is volgens b&w ook niet noodzakelijk. Het gaat er niet om dat iedereen zich in een besluit kan vinden, maar of verschillende belangen evenwichtig aan bod konden komen’, aldus B&W.

Dus als bewoners en organisaties vinden dat een plan of voorstel onwenselijk is, wil dat niet zeggen dat het college het voorstel niet naar de raad stuurt. Want daar vallen uiteindelijk de beslissingen.

En juist daar zit hem nu net die kneep.  Met name de coalitieraadsleden fungeren nogal eens als Schoothond ipv Waakhond. En ook het Dualisme heeft amper effect op de rol van de Raadsleden.

Mede daarom gaat het huidige systeem van samenspraak en inspraak drastisch op de schop. (bron: AD 19.07.09)

Rapport onderzoeksbureau AEF

Reactie van het college op het onderzoeksrapport

Brief aan de bewonersorganisaties

Kwaliteit inspraak en samenspraak onder de loep

Inspraak en Burgerparticipatie. 

Participatie besteding wijkbudgetten

Preadvies n.a.v. motie 5.1 van de fractie van GROENLINKS inzake wijkbudgetten

Pilot projectregeling steentje bijdragen

Initiatiefvoorstel Progressieve Participatie

Deconcentratiebeleid – betrokkenheid bewoner.

Raadsmededeling

Kiezen en delen: evaluatie Deconcentratiebeleid 2006 – 2010 AEF
Bijlagenboek

Inspraak Samenspraak

raadsvoorstel (m.u.v. inspraakrapport) 1993

Algemene Inspraakverordening Den Haag (deze verordening is vervallen) 1994

Inspraak- en samenspraakverordening 2006

Verordening 2006

Brief 2007 Brief 2008

Raadsmededeling 2009

Eindrapport over de kwaliteit van inspraak en samenspraak in Den Haag AEF 2009

De huidige verordening kent alleen het onderscheid tussen inspraak en samenspraak. In het kader van het traject “kwaliteit van inspraak en samenspraak” is naar voren gekomen dat het containerbegrip samenspraak te weinig onderscheidend vermogen heeft voor een goed verwachtingenmanagement.

Uiteindelijk komt er via D66 het Initiatief “Progressieve Participatie” een voorstel voor betere burgerparticipatie in Den Haag.

Middels het Raadsvoorstel 2010  wil het college van Burgemeester en wethouders wil de huidige verordening ‘Inspraak en Samenspraak’vervangen door een ‘Inspraak- en participatieverordening ’. De mogelijkheid om in te spreken verandert niet. Maar in plaats van samenspraak doet het college een voorstel voor 4 vormen van participatie. Raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen worden uiteindelijk de steekwoorden voor de nieuwe Inspraak-samenspraakverordening.

mei 3, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

De Politiek is weer lekker Sexy

Veronica lanceert de verkiezingen voor de meest sexy politicus.

 

De kandidaten zijn:

Cora van Nieuwenhuizen (VVD),

Lea Bouwmeester (PvdA),

Sabine Uitslag (CDA),

Wassila Hachchi (D66),

Mariko Peters (GroenLinks),

Joel Voordewind (Christen Unie),

Renske Leijten (SP),

Marianne Thieme (PvdD).

“Als volksvertegenwoordiger is het mijn taak om te proberen in elk medium mijn standpunten naar voren te brengen. Daar hoort ook een fotoshoot bij, dit is hartstikke leuk bedacht”, zegt Sabine Uitslag, nummer 31 op de kandidatenlijst van het CDA.

Marianne Thieme is laconiek over het stempel ‘sexy’. „Ze doen hun best maar, dit past bij het blad van Veronica.”

Ook de PvdA is tevreden over de „hele leuke foto’s” van Lea Bouwmeester (nummer 20 op de PvdA-lijst).

De enigste mannelijke kandidaat Joël Voordewind van de ChristenUnie dacht dat hij als ‘modieus’ persoon naar voren was geschoven. Zijn partij is terughoudend over dit soort acties maar ging akkoord omdat er ook inhoud te melden was, aldus Voordewind.

PVV, Trots op Nederland en de SGP bedankten voor de eer. De SGP liet weten niet te kunnen kiezen uit alle mooie kandidaten op hun lijst.

Verkiezing meest sexy politicus

Telegraaf 03.05.2010  Lezers van het Veronica Magazine kiezen de komende weken de meest sexy politicus. Er zijn acht kandidaten, onder wie één man. De lezers krijgen hun persoonlijke favoriet op de cover van hun gids in de laatste week van mei.

mei 3, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | 1 reactie