Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

SGP en de politiek in de 21e Eeuw ??

Geert Wilders vliegt, als het de Islam betreft,  nogal eens als een olifant door de porceleinkast.

Echter voor de PVV is dichter bij huis ook een wereld te winnen als het gaat om de Hollandse Biblebelt.  Helaas, daar horen we Geert Wilders en de PVV NOOIT over. Wel vreemd toch !!!! 

De SGP sluit vrouwen uit voor politieke functies op basis van de bijbel. Voor 2007 mochten vrouwen ook geen lid worden van de partij. Meerdere rechters hebben dat veroordeeld als discriminatie waardoor vrouwen nu wel ‘volwaardig’ lid mogen worden.

Eind 2007 bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de Staat in strijd handelt met het VN-Vrouwenverdrag van 1979 door de opstelling van de SGP ten aanzien van vrouwen te gedogen.

Zie ook: SGP en de Vrouwen ongelijkheid in de 21e eeuw

Geert Wilders, Islam versus Biblebelt – deel 2

Geert Wilders, Islam versus Biblebelt  – deel 1

Vrouwen mogen wel lid worden van die partij, maar worden niet op kieslijsten geplaatst en mogen geen bestuursfuncties in de partij bekleden.

De partij mag vrouwen in elk geval niet uitsluiten van passief kiesrecht, want daarmee handelt zij in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. Vrouwen moeten gewoon op de kandidatenlijsten kunnen komen, aldus de Hoge Raad, en de Staat is verplicht ervoor te zorgen dat de partij hun dit recht ook echt toekent.

De rechter is echter niet bevoegd specifieke maatregelen voor te schrijven, aldus ’s lands hoogste rechtscollege. De rechter kan evenmin het bevel geven de subsidie aan de partij te stoppen.

De uitspraak heeft vooralsnog geen gevolgen voor de activiteiten van de SGP. Er is geen sprake van een partijverbod. De SGP weet zich in alle omstandigheden van God afhankelijk en gaat onverminderd voort met het uitvoeren van haar taak. Dat is het inbrengen van Bijbelse waarden in het besturen en inrichten van Nederland.  Het naleven van deze waarden is onmisbaar voor Nederland en zijn inwoners.

Zelfs de Website ging vanwege alle comotie plat. De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is in 1918 opgericht en daarmee de oudste politieke partij van ons land.

Hoe zit het NU met die Scheiding Staat – Kerk versus politiek. Lees ook het volledige commentaar van Elsevier: Gun SGP toch de vrijheid om eigen weg te volgen

Inmiddels werd de grens van 31.000 handtekeningen gepasseerd op de website zijmaakthetverschil.nu.

Bij de overhandiging van de petitie waren zowel leden als niet-leden van de SGP aanwezig. Verschillende sprekers, onder wie de columnisten Bart Jan Spruyt en Amanda Kluveld, betoogden tegen het in hun ogen doorgeslagen gelijkheidsdenken waardoor de vrijheden van minderheden zouden worden ingeperkt.

De actie is niet op touw gezet door de SGP, maar door burgers die vinden dat de partij zelf haar standpunt over vrouwen moet kunnen bepalen. Vrouwen mogen zich nu wel aansluiten bij de SGP, maar ze mogen zich niet verkiesbaar stellen.

 

De Hoge Raad oordeelde recentelijk dat de partij vrouwen niet langer mag uitsluiten van de kieslijst en dat de overheid de SGP moet dwingen vrouwen die dat willen, verkiesbaar te stellen.

Het verzet dat hiertegen is ontstaan, ook onder niet-protestants christelijke Nederlanders, is volgens Van der Staaij stevig genoeg om de partij een extra zetel op te leveren.

Lijsttrekker Kees van der Staaij van de Staatkundig Gereformeerde Partij.
Foto NRC Handelsblad, Leo van Velzen

ArchiefSGP ‘diep geraakt’ door vonnis Hoge Raad

Archief SGP mag vrouwen niet uitsluiten van passief kiesrecht

SGP vecht vrouwenuitspraak aan

Trouw 14.10.2010 De SPG stapt naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg om de uitspraak van de Hoge Raad aan te vechten dat de partij vrouwen moet toelaten op de kieslijst. De orthodox-christelijke partij wil vrouwelijke politici blijven weren.

SGP wil vrouwen blijven weren

AD 14.10.2010 DEN HAAG – De SGP neemt geen genoegen met de uitspraak van de Hoge Raad dat zij vrouwen moet accepteren op de kieslijsten. De partij gaat in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

SGP vecht uitspraak aan

Telegraaf 14.10.2010 DEN HAAG –  De SGP neemt geen genoegen met de uitspraak van de Hoge Raad dat zij vrouwen moet accepteren op de kieslijsten. De partij gaat in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg, zo heeft ze donderdag laten weten.

SGP stapt mogelijk naar Europees Hof

Telegraaf 25.05.2010 De SGP overweegt „zeer serieus” de kwestie rond de positie van vrouwen binnen de partij voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat kondigde SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij dinsdagavond aan tijdens het christelijk lijsttrekkersdebat van het Nederlands Dagblad in Amersfoort.

SGP waarschijnlijk naar Europees Hof

Parool 25.05.2010 AMERSFOORT – De SGP overweegt ”zeer serieus” de kwestie rond de positie van vrouwen binnen de partij voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat kondigde SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij dinsdagavond aan tijdens …

 

SGP waarschijnlijk naar Europees Hof

VK 25.05.2010 De SGP overweegt ‘zeer serieus’ de kwestie rond de positie van vrouwen binnen de partij voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat kondigde SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij dinsdagavond aan tijdens het christelijk lijsttrekkersdebat van het Nederlands Dagblad in Amersfoort.

SGP waarschijnlijk naar Europees Hof

AD 25.05.2010 De SGP overweegt ”zeer serieus” de kwestie rond de positie van vrouwen binnen de partij voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat kondigde SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij dinsdagavond aan tijdens het christelijk lijsttrekkersdebat van het Nederlands Dagblad in Amersfoort.

SGP waarschijnlijk naar Europees Hof

Trouw 25.05.2010 De SGP overweegt ,,zeer serieus” de kwestie rond de positie van vrouwen binnen de partij voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat kondigde SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij dinsdagavond aan tijdens het christelijk lijsttrekkersdebat van het Nederlands Dagblad in Amersfoort.

SGP verwacht ten minste één extra zetel

NRC 12.05.2010 Lijststrekker Kees van der Staaij van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) verwacht bij de verkiezingen ten minste één extra zetel te behalen door proteststemmers.

SGP ontvangt petitie over vrouwenstandpunt

Trouw 09.05.2010  De petitie is 40.000 keer ondertekend en is een steunbetuiging aan de SGP. De partij mag van de Hoge Raad vrouwen niet langer uitsluiten van kandidatenlijsten.

Veel steun voor SGP

Telegraaf 09.05.2010 SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij heeft zaterdag meer dan 40.000 handtekeningen in ontvangst genomen van het actiecomité www.Zijmaakthetverschil.nu .  Initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie willen met de actie duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met de uitspraak van de Hoge Raad die de SGP verplicht om vrouwen tot de kieslijst toe te laten.

SGP neemt handtekeningen in ontvangst

Parool 09.05.2010 SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij heeft zaterdag meer dan 40.000 handtekeningen in ontvangst genomen van het actiecomité Zijmaakthetverschil.nu. Initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie willen met de actie duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met de uitspraak van de Hoge Raad die de SGP verplicht om vrouwen tot de kieslijst toe te laten.

SGP krijgt 40.000 handtekeningen tegen arrest Hoge Raad

VK 09.05.2010 SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij heeft zaterdag meer dan 40.000 handtekeningen in ontvangst genomen van het actiecomité Zijmaakthetverschil.nu. Initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie willen met de actie duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met de uitspraak van de Hoge Raad die de SGP verplicht om vrouwen tot de kieslijst toe te laten.

30.000 handtekeningen tegen arrest SGP

VK 01.05.2010  Ruim 30.000 mensen hebben een internetpetitie ondertekend tegen een uitspraak van de Hoge Raad die de SGP verplicht vrouwen op de kieslijst toe te laten.

·  SGP wacht stappen overheid af

Ruim 30.000 handtekeningen tegen uitspraak SGP

Elsevier 01.05.2010  Meer dan 30.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder een manifest waarin steun betuigd wordt aan de SGP. De Hoge Raad besliste drie weken geleden dat de gereformeerde partij vrouwen niet langer mag uitsluiten van passief kiesrecht.

Bijval voor SGP op internet

Telegraaf 24.04.2010  De SGP kan op internet op steun rekenen voor het vrouwenstandpunt. Tot zaterdagochtend zijn ruim 15.000 handtekeningen ingezameld.

CDA verdeeld over SGP-uitspraak Hoge Raad

Elsevier 10.04.2010 Het CDA is verdeeld over de uitspraak van de Hoge Raad dat de SGP vrouwen voortaan niet meer anders mag behandelen dan mannen. Het is een ‘sensitief… onderwerp. Dat zei vicefractievoorzitter Liesbeth Spies (CDA) zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

Principes afleggen laat zich moeilijk door de wet afdwingen

Trouw 10.04.2010 De Hoge Raad heeft gesproken. De SGP mag vrouwen niet uitsluiten van het passief kiesrecht en de overheid dient er zorg voor te dragen dat de partij deze bepaling uit de beginselen schrapt.

Hoge Raad: SGP mag vrouwen niet langer uitsluiten

Elsevier 09.04.2010 De regering moet stappen ondernemen zodat de SGP vrouwen voortaan niet meer anders behandelt dan mannen. Vrouwen mogen binnen de partij geen …

SGP mag vrouwen niet uitsluiten van passief kiesrecht

NRC 09.04.2010 Den Haag, 9 april. De SGP mag niet langer vrouwen uitsluiten van de kieslijst. De overheid moet de SGP dwingen om vrouwen die dat willen, verkiesbaar te stellen. Het vrouwenstandpunt van de SGP is in strijd met het recht.

SGP ‘diep geraakt’ door vonnis Hoge Raad

NRC 09.04.2010 De SGP is „diep geraakt” en teleurgesteld door het vonnis van de Hoge Raad. Dat zei partijvoorzitter Wim Kolijn vanmiddag tijdens een persconferentie in Den Haag. De Hoge Raad bepaalde dat de SGP vrouwen niet anders mag behandelen dan mannen en hen daarom bijvoorbeeld niet mag uitsluiten van kandidatenlijsten voor verkiezingen.

SGP-voorzitter: Partij diep geraakt

AD 09.04.2010  DEN HAAG – De SGP is ,,diep geraakt” door het vonnis van de Hoge Raad. Dat zei partijvoorzitter Wim Kolijn vrijdagmiddag tijdens een persconferentie in Den Haag. De Hoge Raad bepaalde dat de SGP vrouwen niet anders mag behandelen dan mannen en …

‘Vrouwenstandpunt SGP fout’

Telegraaf 09.04.2010 De staat moet maatregelen nemen zodat de SGP voortaan ook vrouwen verkiesbaar stelt. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten.

SGP moet vrouwen meer rechten geven

Trouw 09.04.2010  De SGP mag de vrouwelijke leden van de partij het passief kiesrecht niet onthouden, zo oordeelt de Hoge Raad op grond van het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties. SGP-voorzitter: Partij diep geraakt

Kabinet hoopt dat SGP zelf stappen neemt VK 09.04.2010

Verkiezingslijst SGP: alleen mannen VK 09.04.2010

SGP: uitspraak Hoge Raad onbegrijpelijk VK 09.04.2010

SGP mag vrouwen niet weren van kieslijst  VK 09.04.2010

Zie ook:

• SGP zet alleen mannen op de lijst Telegraaf 09.04.2010

• SGP ‘diep geraakt’ Telegraaf 09.04.2010

• Rouvoet verrast over SGP-arrest Telegraaf 09.04.2010

SGP-site overbelast door vrouwendiscussie  AD 09.04.2010

Kabinet hoopt op stappen SGP AD 09.04.2010

SGP-site overbelast

Telegraaf 09.04.2010 De website van de SGP is vrijdag overbelast en kan daardoor niet worden bijgewerkt.

Gerelateerde artikelen;

SGP zet alleen mannen op de lijst
telegraaf 09.04.2010  De Staatkundig Gereformeerde…

SGP: onbegrijpelijk
telegraaf 09.04.2010 De Staatkundig Gereformeerde…

SGP mag vrouwen niet uitsluiten van passief kiesrecht
telegraaf 09.04.2010 De Nederlandse overheid moet…

Weinig vrouwen ambiëren burgemeesterspost
telegraaf 09.04.2010 Het aantal vrouwelijke…

SGP mag vrouwen niet uitsluiten
telegraaf 09.04.2010 De Nederlandse overheid moet…

Blog:

BREAKING NEWS in Sachen Religion & Gleichberechtigung

Meine Güte

SGP wil vrouwen nog steeds officieel kunnen discrimineren

Mannenpartij SGP snapt niets van uitspraak Hoge Raad

zeernuttig nieuws

Bibel-Extremisten ausgebremst

Meine Güte

Misschien tijd dat de SGP beseft dat hun theocratie niet doorgaat

Krapuul.nl

april 10, 2010 Posted by | 2e kamer, politiek, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 reacties

2e Kamerverkiezingen 9 juni 2010 – Peilingen Synovate 09.04.2010

Gat tussen CDA en PvdA kleiner

• D66 en GroenLinks dalen
• SP zet stijging voort
 
Het CDA loopt weer wat in op de PvdA.

In de nieuwste Politieke Barometer van Synovate is het CDA de PvdA op vier zetels genaderd. De christendemocraten stijgen deze week twee zetels en komen uit op 29. De PvdA haalt voor de derde keer achter elkaar 33 zetels.

Ook op de rechterflank is het spannend. De VVD en de PVV stijgen ieder één zetel en komen respectievelijk uit op 22 en 23 zetels. Ook blijft het spannend of Trots op Nederland een zetel weet te bemachtigen. De aanhang schommelt al geruime tijd rond de kiesdeler. Deze week komt Rita Verdonk net niet in de Kamer.

Met de haven in zicht daalt D66 in populariteit. De democraten zouden ten opzichte van twee weken geleden liefst drie zetels moeten inleveren. De populariteit van D66 is doorgaans buiten verkiezingstijd optimaal. Eind 2009 was de partij nog goed voor 19 zetels, nu nog maar twaalf. Dit komt met name door strategische stemmers die, als het er om gaat, toch weer terugkeren naar de grotere partijen.

Ook met GroenLinks gaat het niet goed. De partij van Femke Halsema daalt voor de vierde keer op rij en komt uit op acht zetels. Dit zijn er twee minder dan in de vorige peiling. De SP daarentegen doet het wel goed. Onder de nieuwe fractievoorzitter Roemer is de partij uit de vrije val geraakt. Deze week stijgen de socialisten twee zetels, waarmee zij op elf zetels uitkomen. 

  Tweede Kamer
22 / 11 / 2006
Week 12
2 / 4 / 2010
Week 14
9 / 4 / 2010
Partijen % Zetels % Zetels % Zetels
CDA 26,5 41 17,6 27 18,9 29
PvdA 21,2 33 21,7 33 21,1 33
SP 16,6 25 6,3 9 7,1 11
VVD 14,7 22 13,8 21 14,3 22
PVV/Wilders 5,9 9 14,3 22 15,2 23
GroenLinks 4,6 7 6,6 10 5,5 8
ChristenUnie 4,0 6 5,5 8 5,1 8
D66 2,0 3 9,6 15 8,0 12
SGP 1,6 2 1,9 2 1,8 2
Partij voor de Dieren 1,8 2 1,4 2 1,8 2
TON/Verdonk 0,0 0 0,8 1 0,6 0
Andere Partijen 1,2 0 0,5 0 0,6 0
  100% 150 100% 150 100% 150

Op welke partij zetten de Nederlanders hun geld in de strijd om de meeste zetels? Synovate zocht het uit. Klik hier om de Politieke Barometer extra te lezen.

CDA loopt in op PvdA

Trouw 09.04.2010 Het CDA is weer dichter in de buurt van de PvdA gekomen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zouden de christendemocraten met 29 zetels er nog vier achterliggen op de PvdA.

CDA loopt in op PvdA

Parool 09.04.2010  HILVERSUM – Het CDA is weer dichter in de buurt van de PvdA gekomen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zouden de christendemocraten met 29 zetels er nog vier achterliggen op de PvdA.

CDA loopt in op PvdA

Telegraaf 09.04.2010 Het CDA is weer dichter in de buurt van de PvdA gekomen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zouden de christendemocraten met 29 zetels er nog vier achterliggen op de PvdA. In de peiling van Synovate voor het tv-programma Nova stond het CDA twee weken geleden nog op 27 Kamerzetels. De PvdA scoort in de peiling al een tijdje 33, net zoveel als de partij nu in de Tweede Kamer heeft.

BLOG:

VVD ’slechts’ vierde , CDA klimt uit dal

zeernuttig nieuws  

CDA loopt in op PvdA, VVD en de PVV blijven aan elkaar gewaagd

april 10, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 2e Kamerverkiezingen 9 juni 2010 – Peilingen Synovate 09.04.2010