Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Raadsleden vinden dat de Burger hun voor de voeten loopt

……………..aldus dagblad Trouw.

Het dagblad Trouw enquêteerde de raadsleden van Nederland. Ze maken zich zorgen over het feit dat ze geen goede afspiegeling zijn van de bevolking. 

Raadsleden zijn sceptisch over de invloed van burgers op de lokale politiek. De burgers die ze tegenkomen op inspraakavonden zijn al evenmin een afspiegeling vanuit de wijk. „Raadsleden zijn vooral werkzaam in het onderwijs of bij de overheid. Dat geeft een te eenzijdige kijk op politieke vraagstukken.”

Kortom, een afspiegeling van de samenleving is de gemeenteraad absoluut niet.

Veel van de mogelijkheden tot burgerinvloed worden vooral gebruikt door een kleine elite van actieve burgers. Daarmee ’kapen’ ze soms de besluitvorming, tegen de wil van de zwijgende meerderheid van de bevolking.

Veel raadsleden maken zich zorgen dat raad en burgers van elkaar vervreemden. Door de eenzijdige samenstelling van de raden, maar ook door de opstelling van burgers zelf. „Burgers stemmen steeds vaker als consument”, zegt Jeroen Piksen (CDA Hellendoorn). 

Om burger en politiek tot elkaar te brengen, zijn de afgelopen jaren allerlei instrumenten bedacht voor inspraak, zoals referenda en burgerinitiatieven. Maar ook die functioneren niet optimaal. Slechts 5 procent van de raadsleden geeft aan dat de mogelijkheden tot burgerinvloed ruim worden benut door verschillende groepen burgers; 49 procent constateert dat ze niet of nauwelijks gebruikt worden; 46 procent zegt dat ze vooral gebruikt worden door een klein groepje actieve burgers. 

Soms wordt eenzijdige burgerinspraak ook georganiseerd door partijen die via de normale democratische weg hun zin niet krijgen, signaleert CDA-raadslid Wibaut Dragt uit Hengelo. 

Ook Hélène Oppatja maakt een onderscheid: „Bij de officiële inspraak zie je dat vooral de tegenstanders zich organiseren, nooit de voorstanders. Maar we zijn nu ook een experiment gestart waarbij burgers een budget krijgen om zelf een initiatief te realiseren. Dat geeft mooie resultaten.”

Aldus een deel van de Nederlandse gemeenteraadsleden die meewerkten aan de Trouw-enquête over de staat van het lokaal bestuur.

Toevalligerwijs (??)  is er tegelijkertijd in Amsterdam een Manifest afgegeven over de rol van bewoners bij de besluitvorming die zou moeten uitbreiden. Zo eist het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken in het manifest dat bewoners in grotere mate zelf mogen meebeslissen over bijvoorbeeld sloop- en bouwplannen in hun buurten en dorpen.

Nu is dit geen toeval want Amsterdam kent nog steeds de strijdvaardigheid uit de tijd van de Provo’s en Roel van Duijn. 

Hoe staat het dus in Den Haag met de Vernieuwing in de Samenspraak ?   Regelmatig kwam ook daar nogal eens de rol van de bewoner en de  bewonersorganisaties  ter sprake ivm de kwaliteit van de Inspraak en de Samenspraak !!!

Het Haagse gemeentebestuur gaat er bij het maken van nieuwe plannen niet naar streven om altijd op één lijn te komen met inwoners van de stad en bewonersorganisaties.

‘De kwaliteit van samenspraak en inspraak is niet gediend met het onder alle omstandigheden en ten koste van alles streven naar consensus. Maar dat is volgens b&w ook niet noodzakelijk. Het gaat er niet om dat iedereen zich in een besluit kan vinden, maar of verschillende belangen evenwichtig aan bod konden komen’, aldus B&W.

Dus als bewoners en organisaties vinden dat een plan of voorstel onwenselijk is, wil dat niet zeggen dat het college het voorstel niet naar de raad stuurt. Want daar vallen uiteindelijk de beslissingen.

En juist daar zit hem nu net die kneep.  Met name de coalitieraadsleden fungeren nogal eens als Schoothond ipv Waakhond. En ook het Dualisme heeft amper effect op de rol van de Raadsleden.

Mede daarom gaat het huidige systeem van samenspraak en inspraak drastisch op de schop. (bron: AD 19.07.09)

Rapport onderzoeksbureau AEF

Reactie van het college op het onderzoeksrapport

Brief aan de bewonersorganisaties

Kwaliteit inspraak en samenspraak onder de loep

En hoe zat het nu met die opmerking over de Goedopgeleide Elite versus « Het crapuul, Kool en de zijnen (vervolg) » als tegenaanval op de insprekende Haagse bewoners ? En hoe zat het met de inzet van de insprekende Bewoners uit Vinex Leidschenveen ?

Al tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2009 in het IJSPALEIS werd kennelijk te veel de indruk gewekt dat met het opentrekken van een fles Champagne het al langer lopende probleem rondom de Kwaliteit van de Inspraak zou zijn opgelost.

En wat was zoal de reactie van de bewoners tijdens de Dag van de Hagenaar in 2009 ???

Er gaat dus al een tijdje het geluid vanuit de Haagse wijken dat de Inspraak slechts een Fopspeen blijkt te zijn !! Ook blijken veel Haagse politici niet in de Politiek te gaan voor de bewoners maar  meer voor hun persoonlijke ambities  !!  

We naderen de Raadsverkiezingen het is bijna 3 maart. 

Wordt het tijd voor het breekijzer in de voordeur van het Haagse IJspaleis ??  Wie zal het zeggen !!!! 

Burgers missen macht in wijken

Telegraaf 06.02.2010 Leden van bewonersverenigingen uit het hele land zijn zaterdag bijeen in Amsterdam-Slotervaart. Ze buigen zich over een gezamenlijk manifest waarin staat dat gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars bij het opknappen van dorpen en achterstandswijken beter moeten luisteren naar wensen en ideeën van de bewoners zelf.

 

Bewoners achterstandswijken achter manifest

Parool 06.02.2010  AMSTERDAM – Leden van bewonersverenigingen hebben zaterdag in Amsterdam-Slotervaart een manifest aangenomen, waarin ze meer invloed willen afdwingen als ze met gemeenten en projectontwikkelaars onderhandelen over het opknappen van hun dorpen.  

Burger zit raadsleden in de weg

Trouw 06.02.2010 Raadsleden zijn sceptisch over de invloed van burgers op de lokale politiek. Enkele actievelingen weten relatief veel voor elkaar te krijgen.

Een fascinerende hondebaan

Trouw 06.02.2010  Trouw enquêteerde de raadsleden van Nederland. Ze maken zich zorgen over het feit dat ze geen goede afspiegeling zijn van de bevolking.

februari 6, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Geert Wilders PVV – Volgens NRC-enquête onduidelijk en onvoorspelbaar

Het NRC Handelsblad belde met allerlei organisaties en concludeerde dat het standpunt van de PVV over veel onderwerpen onduidelijk en onvoorspelbaar wordt gevonden.

 

Wat vindt de PVV?

Telegraaf 06.02.2010  Maatschappelijke organisaties zeggen geen goed zicht te krijgen op de visie van PVV op allerlei onderwerpen zoals wonen en het verkeer.

ANWB weet ook niet wat PVV wil

NRC 06.02.2010 VEH zegt geen idee te hebben wat de visie van de PVV is op wonen en de ANWB krijgt geen contact met de partij van Wilders.

Belangenclubs klagen over gebrek aan visie bij PVV

Elsevier 06.02.2010  Verschillende maatschappelijke organisaties en brancheverenigingen hebben ‘geen idee wat het standpunt van de PVV is’ over de voor hen belangrijke…

februari 6, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 1 reactie

Burgemeester Van Aartsen vreest conflict over bezuinigingen politiekorps

Van Aartsen vreest conflict over bezuinigingen op politie

RTVWEST 06.02.2010  –  Den Haag – Burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen vreest voor een conflict met het kabinet over voorgenomen bezuinigingen op politie en justitie.

Dat heeft hij gezegd in een interview zaterdag in de Volkskrant. Van Aartsen is naast burgemeester van Den Haag ook voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad. Volgens Van Aartsen zijn bezuinigingen voor de korpsen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam een ‘onbegaanbaar pad’. 

De ingreep zal volgens Van Aartsen veel protest opwekken in de samenleving. “Een van de klachten van de burgers is dat ze te weinig politie zien op straat. Ook deze burgemeester zou graag meer politie willen zien op straat”, zegt Van Aartsen. 

Nieuwe bezuinigingen op de politie zijn niet aan de orde. Dat zegt minister Ter Horst in reactie op uitspraken van de Haagse burgemeester Van Aartsen. De minister zegde toe dat de tot nu toe doorgevoerde bezuinigingen op de politie niet ten koste gaan van blauw op straat en recherche.

Ter Horst: geen nieuwe bezuiniging politie

FM 92.0  06.02.2010  Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken zegt dat er geen nieuwe bezuinigingen komen bij de politie. Daarmee reageert ze op uitspraken van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen. Die zei in de Volkskrant dat er een conflict dreigt tussen burgers, politie en het kabinet vanwege een volgende…Lees meer

Ter Horst: geen bezuinigingen op politie

VK 06.02.2010 Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) zegt dat nieuwe bezuinigingen op de politie niet verantwoord, maar volgens haar ook helemaal niet aan de orde zijn.

Van Aartsen voorziet fors conflict met kabinet

FM 92.0 06.02.2010 De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen vreest een fors conflict met het kabinet over nieuwe bezuinigingen op politie en justitie. Dat zegt hij als voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad in een interview met de…Lees meer

 

Van Aartsen: korten op politie leidt tot conflict

VK 06.02.2010  Burgemeester Van Aartsen van Den Haag, tevens voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, voorziet een fors conflict met het kabinet over nieuwe kortingen op politie en justitie. Deze nieuwe ingreep in de veiligheidsketen, die dit voorjaar dreigt, zal in de samenleving op breed protest stuiten, voorspelt Van Aartsen….

‘Meer kortingen politie leiden tot conflict’

Parool 06.02.2010  AMSTERDAM – Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, vreest voor een conflict met het kabinet over voorgenomen bezuinigingen op politie en justitie. 

‘Meer kortingen politie leiden tot conflict’

Telegraaf 06.02.2010  Jozias van Aartsen vreest voor een conflict met het kabinet over voorgenomen bezuinigingen op politie en justitie.  

februari 6, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Burgemeester Van Aartsen vreest conflict over bezuinigingen politiekorps

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Gebruik van Twitter, Hyves, YouTube en Facebook

In Den Haag worden onder meer Hyves en Facebook gebruikt.

Een Twitteraccount is ook de bedoeling. ‘Daarmee waren we eerder al iets te enthousiast van start gegaan, waardoor de account werd geblokkeerd. Maar dat komt helemaal goed.’

Gemeenten doen weinig met Twitter, Hyves in campagne

VK 06.02.2010 Netwerksites als Hyves, Facebook en Twitter zijn razend populair, met name onder jongeren en jongvolwassen. Desondanks zijn gemeenten terughoudend in het gebruik ervan om onder meer jongeren die voor het eerst gaan stemmen, naar de stembussen te krijgen voor de komende raadsverkiezingen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs Nederlandse gemeenten.

Gemeenten die wel gebruikmaken van Twitter, Hyves, YouTube en Facebook zijn Groningen, Hoogeveen, Tilburg, Den Haag en Rotterdam. Groningen zet vooral Hyves en YouTube in.

februari 6, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Gebruik van Twitter, Hyves, YouTube en Facebook

2e Kamerverkiezingen 2011 – Peilingen Synovate 04.02.2010

Er zijn weinig verschuivingen in de Politieke Barometer ten opzichte van vorige week. De coalitiepartijen CDA, PvdA en de ChristenUnie verliezen gezamenlijk twee zetels en komen uit op 60 zetels. Dit zijn 16 zetels te weinig voor een meerderheid.

  Tweede Kamer
22 / 11 / 2006
Week 04
21 / 1 / 2010
Week 05
4 / 2 / 2010
Partijen % Zetels % Zetels % Zetels
CDA 26,5 41 21,5 33 21,4 33
PvdA 21,2 33 14,1 22 13,9 21
SP 16,6 25 7,9 12 8,5 13
VVD 14,7 22 11,0 17 12,1 18
PVV/Wilders 5,9 9 17,4 27 16,7 26
GroenLinks 4,6 7 6,1 9 6,7 10
ChristenUnie 4,0 6 5,0 7 4,1 6
D66 2,0 3 11,1 17 11,3 17
SGP 1,6 2 1,9 2 1,8 2
Partij voor de Dieren 1,8 2 2,5 3 2,3 3
TON/Verdonk 0,0 0 0,9 1 1,0 1

Met de huidige electorale verhoudingen is het vrij lastig een coalitie te smeden. De enige coalitie van drie partijen die kans van slagen heeft, is CDA, VVD en PVV (77 zetels). Rekenkundig zijn meer coalities van drie partijen mogelijk, maar de PvdA en D66 hebben aangegeven dat zij niet met de PVV willen regeren. De kans is dus groot dat in deze situatie een coalitie moet worden gevormd met vier of meer partijen.

februari 6, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 2e Kamerverkiezingen 2011 – Peilingen Synovate 04.02.2010