Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – van Deelraad naar Wijkraad in Amsterdam

Sarien Zijlstra, raadsvoorzitter van stadsdeel Centrum Amsterdam, is bezorgd: ”Stadsdelen worden uitvoerders in plaats van beleidsmakers. Deelraden worden een soort wijkraden, terwijl de bestuurders besluiten.”

”Bij de vorming van stadsdelen eind jaren zeventig was het streven de politiek dicht bij de burgers te brengen. In de verordening op stadsdelen werd daarom bepaald dat stadsdelen in beginsel alle besluiten zouden nemen, tenzij dat niet mogelijk was. Die onderwerpen kwamen op die A-lijst. Maar nu trekt de gemeente verordeningen naar zich toe en eist zij dat stadsdelen verordeningen in elkaar schuiven.”

Plasterk wil meer dorps- en wijkraden

BB 29.03.2013 Het kabinet wil meer dorps- en wijkraden. Ook wordt de weg vrij gemaakt voor een rechtstreeks gekozen burgemeester en een direct gekozen Commissaris van de Koningin.

Afstand verkleinen.

Via dorps- en wijkraden kan de afstand tussen burger en bestuur, die bij de beoogde gemeentelijke schaalvergroting toeneemt, weer wat worden verkleind, stelt Plasterk in zijn visie. Het is niet de bedoeling dat hiermee een nieuwe bestuurslaag wordt gecreëerd, benadrukt de minister. Ze hebben beperkte bevoegdheden die de nabije woon- en leefomgeving aangaan en die door het gemeentebestuur zijn gedelegeerd. Directe verkiezingen zijn wel  mogelijk, maar geen verplichting. Het kabinet wil ook meer ruimte geven aan burgerinitiatieven.

Gerelateerde artikelen;

College grijpt macht stadsdelen

Parool 21.01.2010  Amsterdam – Het college van Burgemeester &  Wethouders probeert aan de vooravond van de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen meer macht naar zich toe te trekken. dat gebeurd door bij de fusie van de stadsdelen stadsdeelverordeningen te uniformeren.

januari 22, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , ,

1 reactie

  1. […] zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – van Deelraad naar Wijkraad in Amsterdam […]

    Pingback door Wijkraden en verder | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | januari 15, 2014


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: