Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – SP Den Haag kandidatenlijst en verkiezingsprogramma

SP-leden stemmen in met kandidatenlijst en verkiezingsprogramma

30-11-2009 • De leden van SP Den Haag hebben zondag Ingrid Gyömörei gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Daarnaast werd het verkiezingsprogramma vastgesteld. Gyömörei: “We hebben een lijst waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen gaan winnen en de leden hebben een programma vastgesteld waarmee Den Haag echt socialer gaat worden.”

De SP zet fors in op huisvesting, zij wil dat er direct wordt gestopt met het vele slopen. Bij nieuwbouwplannen moet 35% van de woningen betaalbare huur- of koopwoningen zijn. Ook wil de SP Den Haag veiliger maken. Zo moeten er meer wijkagenten komen en krijgt elke tram een conducteur. De SP blijft het opnemen voor minima. De verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter en de rekening van de crisis mag niet bij de gewone man terecht komen.

Geld verdient de SP door te bezuinigen op de vele prestigeprojecten van het zittende college zoals de bouw van een elitair cultuurpaleis op het Spui. De SP vindt verder dat er te veel geld gaat naar stadspromotie. Tot slot moet het snel afgelopen zijn met de vele buitenlandreizen van de wethouders. Gyömörei: “De buitenlandreizen van de wethouders kosten handenvol geld. Leuk voor die acht bobo’s in het stadhuis, maar de vraag is wat de meerwaarde is voor de stad. De wethouders kunnen beter wat vaker met de mensen in de verschillende wijken praten. Dat zou pas echt zorgen voor beter beleid. Wat minder wethouders levert natuurlijk ook meteen geld op.”

december 1, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 1 reactie