Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gemeenteraadsverkiezingen 18.11.09 – PvdA en TONL bij Fusiegemeente Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht)

VVD de grootste partij in Zuidplas

RTVWEST 18.11.09 ZUIDPLAS – De VVD is woensdag de grootste partij geworden bij de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in Zuidplas. De partij heeft zes zetels gehaald.

De zetels in Zuidplas worden verder als volgt verdeeld: CDA:5, PvdA:3, SGP:3, CU:3, D66:2, Gemeentebelangen Zuidplas:2, TON:2, SP:1.

De opkomst in de nieuwe fusiegemeente was 49,3 procent en daarmee flink lager dan vier jaar geleden. In de drie gemeenten die per 1 januari onder Zuidplas vallen, was de opkomst toen in totaal 62 procent. Het gaat om Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen/Moerkapelle. Burgemeester Bonthuis denkt dat de lagere opkomst een gevolg is van de gemeentelijke herindeling. Uit onderzoek zou blijken dat burgers na een herindeling minder vertrouwen hebben in de plaatselijke politiek. De opkomst kan daardoor 10 procent lager zijn.

Verdonk

Zuidplas is de eerste gemeente waar Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk meedoet. Verdonk hoorde de verkiezingsuitslag woensdagavond in het raadhuis van Nieuwerkerk aan den IJssel. De politica jubelde ,,We zijn binnen”, terwijl ze arm in arm stond met de plaatselijke lijsttrekker Ferry van Wijnen. Ze was wel erg teleurgesteld over de lage opkomst.

Stiekem stemmen op Verdonks TON

 Volkskrant 18.11.09  Ferry van Wijnen, lijsttrekker van TON bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zuidplas, moet Rita Verdonk weer op de kaart te zetten.

Morgen lakmoesproef voor Verdonk in Zuidplas

AD 17.11.09   DEN HAAG – De vervroegde raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Zuidplas wordt de lakmoesproef voor politica Rita Verdonk. Het is de eerste en enige gemeente waarin haar Trots op Nederland (TON) morgen meedoet aan de lokale verkiezingen.

Lees ook: Verdonk verdwijnt uit Tweede Kamer 

Lees ook: Verdonk: over 5 jaar hier allemaal met hoofddoekje 

Lees ook: Al twee ‘zetels’ voor TON 

Lakmoesproef voor Verdonk in Zuidplas

RTVWEST 17.11.09 ZUIDPLAS – De vervroegde raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Zuidplas wordt de lakmoesproef voor Rita Verdonk. Het is de eerste en enige gemeente waarin haar Trots op Nederland (TON) woensdag meedoet aan de lokale verkiezingen.

Verdonk is zelf erg benieuwd hoe het zal gaan, maar ze is vol vertrouwen, zei ze dinsdag. Maandenlang is Verdonk, die in het najaar van 2007 uit de VVD-fractie werd gezet, bezig geweest met de kandidatenlijst in Zuidplas. Tien burgers staan er nu op, die volgens de politica tot nu toe nog niets met politiek te maken hadden.

Afgelopen weekend voerde Verdonk campagne in de plaatsen die in Zuidplas opgaan: Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Circa honderd vrijwilligers van TON uit het hele land hielpen om te folderen.

‘Meer dan twee’

Verdonk wil nog niet kwijt in hoeveel gemeenten ze in 2010 mee gaat doen met de lokale verkiezingen. ‘Meer dan twee’ is haar standaardantwoord. Daarmee verwijst ze naar de slechts twee gemeenten waar de PVV van Geert Wilders volgend jaar meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen: Den Haag en Almere.

Stembus in Zuidplas om 7.30 uur open

RTVWest – ZUIDPLAS – De stembussen in Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht gaan woensdag om 7.30 uur open.

Bij de lokale gemeenteraadsverkiezingen in de toekomstige fusiegemeente Zuidplas spelen verschillende thema’s. Zo maken veel inwoners zich zorgen over hangjeugd. Ze vinden dat een deel van de jongeren te veel herrie maakt en vuil achterlaat, zoals kapotte drankflesjes. Anderen willen juist dat er meer plek komt voor de jongeren om te hangen met hun vrienden.

Volgens sommige jongeren zelf is er sprake van een langlopende ruzie tussen een kleine groep jongeren en de politie. Die groep jongeren zou juist veel voor problemen zorgen in de weekeinden.

Metro in Nieuwerkerk

Een ander veel besproken thema is dat van de mogelijke komst van de metro tot in Nieuwerkerk aan den IJssel. Sommige mensen vinden dat goed voor de bereikbaarheid, maar veel anderen zijn bang voor nieuwe overlast en criminaliteit.

Het groene karakter van de dorpen en de toekomst van de Eendragtspolder houdt ook veel mensen bezig. Inwoners van de verschillende kernen kunnen hun stem uitbrengen tot 21.00 uur ’s avonds.

Laatste debat voor verkiezingen Zuidplas

RTVWest 16.11.09 ZUIDPLAS – De kandidaten voor de gemeenteraad van Zuidplas kruisen maandagavond nog één keer de degens met elkaar. In het gemeentehuis van Nieuwerkerk aan den IJssel wordt een groot verkiezingsdebat gehouden.

Er wordt geen winnaar uitgeroepen. Wel wordt er druk gediscussieerd over onder meer werkgelegenheid, ouder worden, veiligheid en samenleven.

Woensdag zijn er verkiezingen in Nieuwerkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht. Vanaf 1 januari vormen ze dan samen de nieuwe gemeente Zuidplas.

Prominente politici voeren campagne in Zuidplas

RTVWEST 15.11.09 – REGIO – De verkiezingskoorts loopt flink op in de toekomstige gemeente Zuidplas. Veel Kamerleden en ministers waren de afgelopen weken te gast in de dorpen.

Zuidplas is de eerste gemeente waar Trots Op Nederland meedoet. De lokale afdeling rekent op 3 zetels. De gemeente gaat 1 januari van start en daarom zijn er komende woensdag al verkiezingen. De fusiegemeente bestaat uit Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht. 

Zaterdag was er in winkelcentrum Reigerhof een grote verkiezingsmarkt waar bijna alle partijen vertegenwoordigd waren. Van de PvdA waren ook staatssecretaris Albayrak (foto) en minister Plasterk op bezoek. 

De onderwijsminister bleek moeite te hebben om de vier kernen van de fusiegemeente op te sommen. In een interview met Omroep West sprak hij van ‘Moergestel’ in plaats van Moordrecht of Moerkapelle. Plasterk kreeg daarop hulp bij het interview van de lokale lijsttrekker Karin Slooters, die hem souffleerde.

november 15, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Het Grote Onrecht met de opleiding van Raadsleden

Het grootste gedeelte van het opleidingsgeld wordt opgeslokt door de landelijke partijen. De Locale partijen mogen het doen met de kruimels die overblijven.

Naar nu blijkt is van die vier ton die jaarlijks beschikbaar wordt gesteld namelijk maar liefst 370.807 euro naar partijen gegaan die ook landelijk actief zijn. Dit bedrag komt in feite bovenop de circa 15 miljoen euro die ze al krijgen op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen.

De uiteindelijk resterende schamele 30 duizend euro is verdeeld over 143 lokale partijen.  Deze worden nu soms met bedragen van enkele tientjes afgescheept, vrijwel in geen enkel geval genoeg om ook maar enige vorm van scholing voor raadsleden of kandidaat-raadsleden in te kunnen kopen.

Een van de voorbeelden die Binnenlands Bestuur aanhaalt betreft ‘Democratisch Zaanstad’, dat een bedrag van ruim 23 duizend euro aanvroeg voor de scholing van twaalf kandidaat-raadsleden, waarvan er tien voor het eerst op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2010 staan. De partij kreeg honderd euro. ‘Ik denk dat ik er maar een boek van koop of zoiets,’ aldus fractievoorzitter Aart Molenaar in het Binnenlands Bestuur.

Lees hier het hele artikel Raadslid vanaf nul uit Binnenlands Bestuur 46, 13 november 2009.

Hierdoor blijkt er te weinig gedaan te kunnen worden aan de opleiding van de Raadsleden van locale partijen. Mede hierdoor vertrekken er nogal wat Raadsleden waardoor de gemeenteraad meer een doorgangshuis is geworden. Uiteraard komt dat de grote partijen die veelal in de coalitie zitten wel zo handig uit. Dit dus ruikt een beetje erg naar discriminatie.

Het zal zo dadelijk in de gemeenteraden bársten van de debutanten. Ongetwijfeld volop gemotiveerd maar ook ongetwijfeld minimaal tot slecht toegerust voor hun taak. En hoe gaan zij bijvoorbeeld zo dadelijk om met de Boze Burger en het NIMBY-effect. Het werk op straat en in de Wijken is de laatste jaren heel erg belangrijk geworden.

Ook de bureaucratie binnen het ambtelijk apparaat en de College’s wrijven zich nu reeds in de handen en zullen hun slag kunnen gaan slaan. Het is bijna 3 maart 2010 en ze zien al die roze  wolk van onwetendheid en onervarenheid in de gemeenteraad.

Wat zou ons Haagse GL-Raadslid  annex politicoloog en prognotiseur hierover kwijt willen ?

En wat zegt  Taetske van der Reijt ons Haagse Raadslid van de PvdA hierover:

 “Ik ben raadslid in Den Haag en bij ons zijn volgens de lijst 15 raadsleden vertrokken, maar 8 daarvan zijn met de collegevorming in 2006 snel wethouder geworden. Dat geeft wel een heel ander beeld. 3 raadsleden zijn vervolgens later alsnog wethouder geworden (ook elders), dan blijven er 4 over die om andere redenen zijn gestopt als raadslid. Dat is minder dan 10%. Dit zal in meer of minder mate ook voor andere gemeenten gelden.
Overigens is het probleem dat aangekaart wordt, dat het raadswerk niet goed te combineren is met een baan en/of een gezin (of andere privé-omstandigheden) wel terecht. Ikzelf heb besloten om me na deze periode niet meer herverkiesbaar te stellen, omdat ik het raadswerk niet met mijn jonge gezin kan combineren. Het fractievoorzitterschap had ik om die reden al eerder opgegeven, want dat is echt full-time werk. Een full-time raadslidmaatschap zou dit probleem wel verhelpen.”

Nog een bekend Haags (ex)Raadslid Titia Lont  (CDA) zegt het volgende:

“Raadsleden beter scholen zou al een goed begin zijn. In grotere steden verkijken nieuwe raadsleden zich wellicht op de grote hoeveelheid werk. Als je het goed wilt doen is het niet alleen stukken lezen en vergaderen, maar ook in contact treden met burgers en organisaties. Kandidaatstellingscommissies zouden dit aspect zwaarder moeten laten wegen in de selectie.”

Lokale partij grijpt naast raadssubsidie

Telegraaf 15.11.09  De 400.000 euro opleidingsgeld die minister Guusje ter Horst van Binnenlandse zaken beschikbaar stelt voor de opleiding van raadsleden op lokaal niveau blijkt in de praktijk vrijwel geheel naar landelijke partijen te gaan. De lokale partijen moeten het met een klein deel van het budget, in sommige gevallen zelfs maar een paar tientjes, stellen. Dat blijkt uit een overzicht dat Binnenlands Bestuur bij Binnenlandse Zaken heeft opgevraagd.

Scholing lokale partijen noodzakelijk

Geen Commentaar 14.11.09Een ontluisterend onderzoekje van Binnenlands Bestuur: van de scholingsgelden die beschikbaar zijn voor raadsleden gaat het overgrote deel naar landelijke partijen. De lokale partijen, toch goed voor zo’n derde van het totale aantal raadszetels, slagen er nauwelijks in beroep te doen op de beschikbare gelden.

Dat is – zeker in een tijd waarin er voortdurend geklaagd wordt over de kwaliteit van de lokale democratie – onaanvaardbaar. Ook gezien het hoge verloop onder raadsleden. Want juist de grote gevestigde partijen kunnen relatief gemakkelijk terugvallen op hun eigen structuren en opgebouwde kennis. Lokale en nieuwe partijen hebben die mogelijkheden niet.

Lokale partij grijpt naast raadssubsidie

13.11.09  Binnenlands Bestuur Het opleidingsgeld voor raadsleden gaat vrijwel geheel naar landelijke partijen. De lokale partijen moeten het met een klein deel van het budget, in sommige gevallen zelfs een paar tientjes, stellen. Dat blijkt uit een overzicht dat Binnenlands Bestuur opvroeg bij Binnenlandse Zaken.  

Gerelateerde artikelen:

12.11.09 Raadslid vanaf nul

06.11.09 Gedisciplineerde debutanten

06.11.09 Kwart raadsleden haakt vroegtijdig af

05.11.09 Gemeenteraad doorgangshuis

27.10.09 Dualisme stuit op raadsleden die wethouder willen worden

07.12.07 Raadsleden: vergoeding omhoog, werkdruk omlaag

november 15, 2009 Posted by | Uncategorized | , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Het Grote Onrecht met de opleiding van Raadsleden

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Dominic Schrijer lijsttrekker PvdA Rotterdam

,,We moeten samenwerken aan een stad, waarbij het niet uitmaakt waar iemand vandaan komt. Niet de afkomst telt, maar de toekomst telt”, zei Schrijer die daarmee het hete politieke hangijzer integratie opnieuw tot verkiezingsthema lijkt te bombarderen.

Schrijer verkozen tot lijsttrekker PvdA Rotterdam

NRC 15.11.09  Wethouder Dominic Schrijer (werk, sociale zaken en grotestedenbeleid) is door de Rotterdamse PvdA-leden verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.  

Schrijer lijsttrekker PvdA Rotterdam

AD 15.11.09 Wethouder Dominic Schrijer voert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de lijst aan voor de PvdA in Rotterdam. Dat werd vandaag bekendgemaakt op een partijbijeenkomst in de havenstad.

Schrijer lijsttrekker PvdA Rotterdam 

15.11.09 Volkskrant Wethouder Dominic Schrijer voert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de lijst aan voor de PvdA in Rotterdam. 

Lijsttrekker PvdA R’dam bekend

Telegraaf 15.11.09  De PvdA maakt zondag de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam bekend. De ongeveer tweeduizend leden hebben kunnen kiezen uit drie kandidaten: de wethouders Hamit Karakus en Dominic Schrijer en raadslid Ronald Motta. Met achttien zetels is de PvdA in Rotterdam momenteel de grootste partij.

Lees ook: PvdA met drie kandidaten in Rotterdam 

Lees ook: Peper: ‘Kriens moet het doen’ 

Lees ook: CDA Rotterdam kiest Tempel als lijsttrekker

Lees ook: Van Heemst geen PvdA-lijsttrekker Rotterdam

november 15, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Dominic Schrijer lijsttrekker PvdA Rotterdam

2e kamerverkiezingen 2011 – Peilingen SP en PvdA even groot

De drie regeringspartijen verliezen elk een zetel in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

Het CDA komt uit op 26 zetels, de PvdA op vijftien en de ChristenUnie op zes. De coalitie zou nu op 47 Kamerzetels staan, in de Tweede Kamer hebben de partijen er nu tachtig.

De SP krijgt er in de peiling een zetel bij en komt uit op vijftien, de VVD stijgt met een zetel naar negentien. Ook D66 krijgt er een zetel bij en staat deze week op 24.

Grootste partij in de peiling van De Hond blijft de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders met 28 zetels. Ook GroenLinks (twaalf), SGP (twee), de Partij voor de Dieren (twee) en Trots op NL (een) handhaven hun positie. 

15-11-2009: Peiling (Maurice de Hond)

SP net zo groot als PVDA

SP net zo groot als PVDA

AD 15.11.09  Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden wordt de SP net zo groot als de PVDA. Beide komen op 15 zetels.

Regeringspartijen leveren opnieuw zetels in

Elsevier 15.11.09  De drie regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie verliezen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond elk een zetel. Het CDA komt uit op 26 zetels.  De PvdA op vijftien en de ChristenUnie op zes. De coalitie zou nu op 47 Kamerzetels staan. De partijen hebben nu tachtig zetels in de Tweede Kamer.

Regeringspartijen leveren in

Parool 15.11.09  AMSTERDAM – De drie regeringspartijen verliezen elk een zetel in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Het CDA komt uit op 26 zetels, de PvdA op vijftien en de ChristenUnie op zes. De coalitie zou nu op 47 Kamerzetels staan, in de Tweede …

Regeringspartijen leveren in  

Trouw 14.11.09 De drie regeringspartijen verliezen elk een zetel in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Het CDA komt uit op 26 zetels, de PvdA op vijftien en de ChristenUnie op zes. De coalitie zou nu op 47 Kamerzetels staan, in de Tweede Kamer hebben de partijen er nu tachtig.

Regeringspartijen leveren elk zetel in

Telegraaf 15.11.09  De drie regeringspartijen verliezen elk een zetel in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

Zie ook:

Politieke peil van De Hond slaat een beetje vast

Aanval op PVV zorgt voor zetelverlies D66

Poll: verkiezingsstrijd gaat tussen PVV en D66 

november 15, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

2e Kamer – Mevrouw Ter Horst waar blijft dat rapport !?

Nou die mevrouw Ter Horst  heeft het wel geweten met haar onderzoek.

Wilders ging volledig door het dak  vernamen we via de media.  Minister van der Laan noemt de aanhang van de PVV een groot gevaar voor de Rechtsstaat. 

Pechtold  noemt Geert Wilders een Racist maar zegt geen Sorry.

Geert Wilders dook alvast als de  Martelaar van Venlo in zijn  slachtofferrol

J.P. Balkenende waarschuwde ons onlangs nog voor het Grimmige klimaat in het debat en op straat.

Heel Nederland kwam in Opstand.

Zelfs de bekende advocaat Spong werd ingeschakeld  om de Crisis te bezweren. Door zijn inmenging wordt ook hij nu bedreigd.

Hierdoor zakte de partij van Pechtold wel in de peilingen !!

Van der Laan mept er nog steeds flink op los en ook die Pechtold laat nog steeds van zich horen.

Zelfs Herman van Veen ging zich er mee bemoeien. En ook hij werd bedreigd.

Ondertussen treuren Wilders en Pechtold beide om de Staat van Nederland. Volgens de kiezers gaat het in de verkiezingenstrijd zo dadelijk alleen nog om D66 en de PVV.

Maar waar blijft nou dat gewraakte Rapport  mevrouw Ter Horst?  Zal het nog wel verschijnen? Of was het gewoon maar een geintje ??? 

Zie ook:

Studie polarisatie laat nog op zich wachten

Telegraaf 13.11.09  Een veelbesproken rapport over polarisatie en radicalisering zal niet deze maand al openbaar worden. D66 had minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) gevraagd het onderzoek, dat de PVV zou typeren als een extreem rechtse partij, nog in november naar de Tweede Kamer te sturen. De minister heeft vrijdag laten weten dat het onderzoek nog niet klaar is en daarom in december publiek wordt.

november 15, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie