Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

VVD – de Haagse Meeuw moet Emigreren

Kijk nou toch die Haagse VVDers !! Zijn ze echt de weg kwijt bij de gemeenteraadsfractie ?

De Haagse VVD eist kordate aanpak meeuwenoverlast zo staat op hun website te lezen. 

“De meeuw moet weer worden teruggedrongen naar waar hij vandaan komt: de duinen.”, zo staat te lezen in het AD van 22 juli 2009.   

Zelfs de Haagse Dierenbescherming is lichtelijk verbaasd over de  voorstellen van de Haagse VVD.

Stad aan zee zonder meeuwen?

Den Haag, 24 juli 2009  Met grote verbazing heeft de Haagse Dierenbescherming kennis genomen van de door de Haagse VVD fractie voorgestelde onorthodoxe maatregelen om de overlast van meeuwen in de stad in te dammen. Naar aanleiding van de antwoorden van het College van 14 juli op de door de fracties van de VVD en D’66 gestelde vragen, heeft de VVD een lijst met acht actiepunten voor meeuwenbestrijding in Den Haag. 

Kan het zijn dat de hitte van de zomerse dagen hun in de bol is geslagen ?? 

Den Haag vraagt ontheffing voor aanpak meeuwen  RTVWest 01.09.09

Den Haag wil meeuwen bestrijden   telegraaf 01.09.09 

FOTO ANP FOTO ANP

‘Meeuw krijg je de stad niet uit’

DEN HAAG AD 29.08.09  Een viespeuk is het, een schrokop en een herrieschopper. Hij pikt vuilniszakken open, zet de boel ’s nachts op stelten en valt mensen…

meeuwenoverlast in Leiden

08.08.09   De feitelijke oorzaak is dat men een flinke tijd terug Vossen heeft ingezet in het duingebied om aldaar het natuurlijk evenwicht te herstellen. Te veel konijnen en andere dieren waren een plaag geworden. Hierdoor worden nu de Meeuwen door de Vossen bedreigt en hun nesten door de Vossen geplunderd.  Tevens is hierdoor de voedselzone van de Meeuw ondermijnd waardoor ze nu hun voedsel zoeken in de stad. Kortom de Meeuw heeft zijn domein verplaatst.  De oorzaak zal dus aangepakt moeten worden.  Er zal dus iets anders bedacht moeten worden om de verstoorde cyclus van de duinnatuur te herstellen.  (Lees: Symptoomaanpak leidt tot verplaatsing van het probleem). 

Liberale “watjes” gaan Haagse problemen te lijf

24-07-2009 De VVD-fractie in de Haagse Gemeenteraad wil dat de gemeente in het belang van onze stad en haar bewoners optreedt tegen meeuwen. Je lacht je toch een ongeluk? Of we geen andere problemen hebben in Den Haag!

Of noemen we dit gewoon Komkommernieuws vanwege het zomerreces in de Haagse gemeentepolitiek ???

De PvdD  pakt dergelijke problemen toch wel op een meer diervriendelijke wijze aan.  Goede zaak en dit verdient navolging ook in Den Haag heren Raadsleden van de VVD-fractie.  Steek eens jullie licht op bij de 2e kamerfractie van de PvdD.  

‘Laat gemeenten vogels alleen diervriendelijk bestrijden’

Elsevier 05.08.09  De Partij voor de Dieren (PvdD) wil gemeenten verplichten om overlast van vogels alleen nog diervriendelijk en op een effectievere manier te bestrijden.  

PvdD wil landelijke aanpak vogeloverlast

Telegraaf 05.08.09 De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat gemeenten verplicht worden overlast van vogels alleen nog op een diervriendelijke en meer effectieve manier te bestrijden. 

Zie ook:
Persona non grata

VVD Den Haag Weblog Fractie: Oorlogsverklaring aan meeuw krijgt …  24.07.09

Anti-conceptie voor meeuwen.  RTVWest 23.07.09

Radio TV West audioverslag RTVWest 23.07.09

Headlinez.nl – ‘Haagse VVD: Anti-conceptie voor meeuwen’ 23.07.09

VVD eist kordate aanpak meeuwenoverlast  VVD 22.07.09

Meeuwen- of mensenoverlast? DHO 02.07.09 

Het sprookje van de meeuw en de vos  AD 30.06.09

VVD Den Haag: Reactie op “minister Verburg tikt wethouder …  18.06.09

VVD vragen aan college.   16.06.09

juli 25, 2009 - Posted by | Uncategorized | , , ,

2 reacties

  1. […] VVD – de Haagse Meeuw moet Emigreren […]

    Pingback door VVD eist aanpak Meeuwenoverlast Scheveningen « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 24, 2014

  2. […] zie ook: VVD – de Haagse Meeuw moet Emigreren […]

    Pingback door VVD opent de jacht op de meeuw | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | augustus 24, 2014


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: